အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ဟံသာဝတီလမ္းမႀကီးႏွင့္ေဒါနလမ္းေထာင့္ရွ...

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(25'x50') 2RC ရင္ခြဲတိုက္လံုးခ်င္း ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ ၄ခန္း Hall ဂရန္ေပါက္ ဟံသာဝတီလမ္းမႀကီးႏွင့္ ေဒါနလမ္းေထာင့္ ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာေၾကြျပားခင္းကပ္ Junction Square အနီး ယာယီ အခြန္လြတ္ေစ်းႏွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Pyay Garden Condo

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
1MBR 2BR Fullyfurniture
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း လမ္းသန္႕ ျပည္လမ္း ဟံသာဝတီမွတ္တုိင္အနီးတြင္ 13×50 ေပရွိ ဒုတိယထပ္ ဌားရန္ရွိသည္ကြ်န္းေတာလမ္းအနီး တုိက္သစ္...

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2.30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းလမ္သန္႕ ဟံသာဝတီ မွတ္တုိင္အနီး ပါေကး 1BR ျပင္ဆင္ျပီး တုိက္သစ္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွျပီး ေနရာထိုင္ခင္း အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေစ်းေလးမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း ျမဳိ႔နယ္ထြင္ တုိက္ခန္းမ်ား ဌားရန္ရွိသည္္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1.70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္း လမ္းသန္႕ ကြ်န္ေတာလမ္း ႏွင့္ ဗဟုိလမ္းၾကား ေစ်းနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တုိင္အနီး တုိက္သစ္ မ်ား ဌားရန္ရွိသည စမ္းေခ်ာင္း ျပည္လမ္း မဟာျမိဳင္ မွတ္တုိင္ႏွင့္ ျပည္လမ္း ဟံသာဝတီ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္​း​ေခ်ာင္​းသ​ေျပညိဳကြန္​ဒိုပိုင္​႐ွင္​ကိုယ္​တိုင္​ငွါးမည္​။

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
စမ္​း​ေခ်ာင္​းCity Mart ​ေဘးလမ္းမျကီး​ေပၚ​ပထမထပ္​ပါ​ေကးခင္​းၿပီး၃၅​ေပx​ေပ၄၀က်ယ္​ဝန္​းပါသည္​။မာစတာအိပ္​ခန္​း၂ခန္​းပါဝင္​သည္​။​ေစ်းနဴန္​းညႇိနိဴင္​းႏိုင္​ပါသည္​။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း ေျမနီကုန္း ဗားကရာလမ္းမေပၚ ေပက်ယ္ခန္း ဌားမည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(20×50) (3) လႊာ 1BR ေရမီးစံု ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီ ထပ္ + ထပ္ခိုး 25×60 အက်ၽယ္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
25*60 ေပအကၽယ္ရွီေသာ လမ္းသန့္ေလးပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

SWEET LIFE အိမ္ျခံေျမမွအတြင္းလမ္းက်ၽယ္လမ္းမျကိးေပါ ္(25×50) ပထမထပ္ တလ(8)သိန္း

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
25*55 ေပအက််််ၽယ္ရွီေသာ ပထမထပ္ MBR(1) BR(2) ပါေကးခင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

SWEET LIFE အိမ္ျခံေျမမွအတြင္းလမ္းသန့္ ပထမထပ္ေလးပါ တလ (2)သိန္းခြဲပါ

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
12.5*50 ေပအက််််ၽယ္ရွီေသာ လမ္းသန့္ ေလးပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

SWEET LIFE အိမ္ျခံေျမမွအတြင္းလမ္းက်ၽယ္လမ္းမျကိးေပါ ျပင္ဆင္ျပီး (LIFT)ပါ တလ(10)သိန္းပါ

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
25*55 ေပအက််််ၽယ္ရွီေသာ MBR(1)BR(1) ပါေကးခင္း ျပင္ဆင္ျပိး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

SWEET LIFE အိမ္ျခံေျမမွအတြင္းလမ္းက်ၽယ္လမ္းမျကိးေပါ ္(25×50) ပထမထပ္ တလ(5)သိန္းပါ

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
25*55 ေပအက်််််ၽယ္ရွီေသာ လမ္းက််််််ၽယ္ သန့္ (ပထမထပ္ေလးပါ)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

SWEET LIFE အိမ္ျခံေျမမွ အတြင္းလမ္းက်််ၽယ္လမ္းမျကိးေပါ ္ ေျမညီထပ္ တလ(6)သိန္းပါ

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
15*60 ေပအက််ၽယ္ရွီေသာလမ္းသန့္တိုက္သစ္ ်ေျမညီထပ္ေလးပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း လမ္းသန္႔ ဟံသာဝတီ မွတ္တုိင္အနီးတြင္ 13×50 ေပရွိပထမထပ္ ဌားရန္ရွိသည္ တုိက္သစ္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္း လမ္းသန္႔ ပထမထပ္ ျပင္ဆင္ျပီးေၾကြျပားခင္း တုိက္သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း မႀကီးႀကီးလမ္း အနီးတြင္ 13×50 ေပရွိ 5လြႊာ တုိက္ခန္းဌားရန္ရွိသည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2.20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္ေခ်ာင္းလမ္းသန္႕ မဟာၿမိဳင္ မွတ္တုိင္အနီး 5လြႊာ ပါေကး ေၾကြခင္း ျပင္ဆင္ၿပီး တုိက္သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္ေခ်ာင္း ဗားကရာလမ္းအနီး တြင္15×55 ေပရွိ 1F+2F တုိက္ခန္းဌား ရန္ရွိသည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္း လမ္းသန္႕ ရွမ္းလမ္းမွတ္တုိင္အနီး 1F+2F ေစ်းနီး မွတ္တုိင္အနီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း ကၽြန္းေတာလမ္းမ မဟာၿမိဳင္ မွတ္တုိင္အနီးတြင္ 13×50 ေပရွိ 4လြႊာတုိက္ခန္း ဌားရန္ရွိသည္...

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းကၽြန္းေတာလမ္း ႏွင့္ မႀကီးႀကီးလမ္းေထာင့္ 4လြႊာပါေကး 2BR ျပင္ဆင္ၿပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရဲ႕စည္ကားတဲ့ ၿမဳိ႕နယ္ေတြထဲမွာ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး လူသြားလူလာ ၂၄ နာရီ မျပတ္သည့္ၿမဳိ႕နယ္ဟုဆုိႏုိင္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံႏွင့္အလုံၿမဳိ႕နယ္ တုိ႔ျဖင့္ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ ေစ်းဝယ္စင္တာ ၊ စူပါမားကတ္ ၊ စီးတီမတ္ ၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ႏွင့္ ၂၄ နာရီဖြင့္ေသာဆုိင္မ်ား ရွိသျဖင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ စည္ကားေနရျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ေျမနီကုန္းမီးပြဳိင့္အနီးရွိ ဒဂုံစင္တာ ၊ ဒဂုံစင္တာ ၂ ၊ ဂမုန္းပြင့္ ၊ စီတီးမတ္ တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း လူႀကဳိက္မ်ားသြားေရာက္မႈမ်ားသည့္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကျပည္လမ္းမႀကီးႏွင့္လည္း နီးကပ္ထိဆက္သည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ ရပ္ကြက္တြင္း ရွည္လ်ားေသာ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမႀကီးလည္းတည္ရွိသည္ ။ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမႀကီးသည္ ၿမဳိ႕နယ္၏ရပ္ကြက္တြင္း ဆုိေပမယ့္ အဝတ္အထည္ဆုိင္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ ရုံးခန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားေပါမ်ားလြန္းသျဖင့္ တုိးမေပါက္ေအာင္စည္ကားေသာလမ္းမႀကီးလည္းျဖစ္ေပသည္ ။ ဗားကရာလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိသည့္ ကုိးထပ္ႀကီးဘုရားသည္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အထင္ကကုိးကြယ္သည့္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လ်င္လည္း စမ္းေခ်ာင္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အထင္ကရတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၁၇ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းႏွင္အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ လူေနထူထပ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အစည္ကားဆုံးၿမဳိ႕နယ္လုိ႔ဆုိႏုိင္သလုိ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းႏွင့္ရုံးခန္း ေပါမ်ားၿပီး သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။