လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ လံုးခ်င္းတိုက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ၿခံ(70'x70'), 8M, 2B, 11A/C, ပါေကး၊ အ၀ီစိေရ (၂)လိုင္း၊ ကားဂိုေဒါင္ပါၿပီး၊ Good for residence and office
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ျမင့္မိုရ္ အိမ္ရာတြင္လံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(60x70) ေပ . မာစတာအိပ္ခန္း - 5 ခန္း , ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 3 ခန္း , အဲကြနး္ - 11 လုံး , ဖုန္း, 3RC လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ရန္/ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွား ရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

New Two and Half RC Building for Rent in Hlaing (လႈိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္ရွိသည္။)

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
* Aye Yeik Mon Housing, near ISM Shcool, Hliang Tsp. * Land size - 4800 sq-ft (60' x 80') * Two and half storey RC House * 6 MBR, 3 BR, Living room, Kitchen and Dining room, Bathrooms and Toilets * 2 Air con, furniture * Located near KBZ Bank, AYA Bank * 60 Ls per month လႈိင္ျမိဳ႕နယ္ ၊ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ (ISM ေက်ာင္းအနီး) ၊ ေျမ (60’x80’) ,RC 2 ½ (တိုက္သစ္) 6MBR , 3BR,...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံံုးခ်င္း 2BN+2RC အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
120'x70' ရမီးစံုပါ၊ 2RC က ခုမွေဆာက္လက္စ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ လံုးခ်င္း(၂)ထပ္အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 22 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ 40'x80' "2B, 1MBR, 3AC, ပါေကးခင္း၊ ဘီဒို (22L-Net)"
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္း(၂)ထပ္အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
40'x70' 1M, 2B, P.h, AC, Fully Furnished
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္း2RC+2.5RC အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
"40' x 90' " "2½RC - 1M, 3B, F.F, ေၾကြပါ၊ 6M, AC, 2RC-materoom, carဂိုေဒါင္"
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္း(၂)ထပ္အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 16 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
"40'x70' " 1M, 3B, 3AC, 1Ph, ပါေကးခင္း၊ ပါ၀ါမီတာ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ လံုးခ်င္း(၂)ထပ္အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 16 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
"60'x60' " 1M, 3B, ပါေကး+ေႂကြခင္း၊ Li
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္း(၂)ထပ္အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
"80' x 70' '" Hall, 2BR, RC, အခန္းက်ယ္တစ္ခန္းပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္း(၁)ထပ္ခြဲအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
"42'x70' 35'x35'" 1M, 2B, 2AC, ဘိုးဘြားပိုင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္း(၂)ထပ္အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 14 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
30'x70' "1M,3B,4AC,Ph, PW+Li,ေၾကြ,လွ်ာထိုး"
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိုႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္း(၁)ထပ္အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၁၃.၇ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၆ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ သမုိင္းလမ္းဆုံ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ အင္းယားကန္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက လမ္းမႀကီး သုံးခုတြင္ အဓိကပါဝင္သည့္ အင္းစိန္လမ္းမ ၊ ျပည္လမ္းမ ၊ ဗဟုိလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖအနားယူရန္အတြက္ အင္းယားကန္ေဘာင္ႏွင့္လည္း အနီးစပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီရာမ်ားအသင္းရုံးႏွင့္ MICT Park တုိ႔ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအာ္ရီဒူး ရုံးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္ ။ အဓိကလမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္ရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ သင္တန္းအမ်ားအျပားတက္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ လွည္းတန္းလမ္းဆုံႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး လူေနထူထပ္ၿပီး ယာဥ္လမ္းေၾကာ ရုံးဆင္းရုံးတက္ခ်ိန္တုိ႔တြင္ လမ္းေၾကာၾကပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္ ။