ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမ ေျမကြက္လြတ္ ငွါးမည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမ၊ ဘူတာရံုမွတ္တိုင္အနီး၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ ၅၀'*၁၀၀' ေျမကြက္လြတ္၊ ေရ၊ မီး၊ အစံုပါ။ လက္ၹရညဆိုင္၊ ဆိုင္ခန္း၊ Show Room, လုပ္ကိုင္ရန္ေနရာေကာင္း။ ၅၀သိန္း ( ၫွိႏိုင္း )...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ဂိုေဒါင္ ငွါးမည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ ( ေခ်ာင္းဝ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အနီး ) လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၅'*၅၀' ၂ထပ္ဂိုေဒါင္၊ ေရ၊ မီး၊ အစံုပါ။ ၁၅သိန္း ( ညွိႏိုင္း ) ငွါးမည္။ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ပိေတာက္လမ္း ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(70 x 100) ေျမ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး ကားမွတ္တုိင္မ်ားနွင့္လည္း နီးေသာေၾကာင့္ သြားေရးလြယ္ေရး အခက္အခဲမမ်ားေသာ ေနရာျဖစ္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 90 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(100 x 100) ေျမ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါ၀ါမီတာ အ၀ီစိ ပါ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(70 x 100) ေျမ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွျပီး ကားမွတ္တုိင္မ်ားနွင့္လည္း နီးေသာေၾကာင့္ သြားေရးလြယ္ေရး အခက္အခဲမမ်ားေသာ ေနရာျဖစ္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ 70'x80' ျဖင့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျမကန္သာအိမ္ရာတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 60'x50', ေရ၊ မီးပါသည့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ပိေတာက္လမ္း

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(70 x 100) ေျမ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိသည္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 90 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(100 x 100) ေျမ PW, Lighting လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

"ျမကန္သာ (၅) လမ္း ႏွင့္ ငု၀ါ (၃) လမ္းေထာင့္"တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 85'x90', ေျမဖို႔၊ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ၿပီးေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၁၃.၇ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၆ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ သမုိင္းလမ္းဆုံ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ အင္းယားကန္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက လမ္းမႀကီး သုံးခုတြင္ အဓိကပါဝင္သည့္ အင္းစိန္လမ္းမ ၊ ျပည္လမ္းမ ၊ ဗဟုိလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖအနားယူရန္အတြက္ အင္းယားကန္ေဘာင္ႏွင့္လည္း အနီးစပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီရာမ်ားအသင္းရုံးႏွင့္ MICT Park တုိ႔ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအာ္ရီဒူး ရုံးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္ ။ အဓိကလမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္ရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ သင္တန္းအမ်ားအျပားတက္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ လွည္းတန္းလမ္းဆုံႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး လူေနထူထပ္ၿပီး ယာဥ္လမ္းေၾကာ ရုံးဆင္းရုံးတက္ခ်ိန္တုိ႔တြင္ လမ္းေၾကာၾကပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္ ။