ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

ပါရမီလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္က်ယ္ငွားမည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ပါရမီလမ္းမေပၚတြင္ (55x105) က်ယ္ျပီး ေရမီးစံုပါ၀င္ေသာ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(70' x 100') ေျမသီးသန္႔
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။ (70'x100') ေျမကြက္အက်ယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပါရမီလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ ေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ (90x90) က်ယ္ျပီး ေရမီးစံုပါ၀င္ေသာ ေျမကြက္က်ယ္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေျမကြက္ငွားမည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လမ္း တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (60×70) ေပက်ယ္၀န္းသည္။ ေျမကြက္ျဖစ္သည္။ သိနး္ - 30
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
85'x90' ေျမမဖို႔၊ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ၿပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သူရိန္ရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သူရိန္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ 70'x80'၊ ေျမကြက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 170 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္ၿမိဳ ႕နယ္ ၊ အင္းစိန္လမ္းမအနီး ေျမကြက္ႏွင့္ ဂိုေထာင္ ငွားရန္ရွိသည္။ ေျမ (၁) ဧက နီးပါး ဂိုေထာင္ (၄)လံုး ႏွစ္ထပ္တိုက္ (၁) လံုး (၁) ဧက ေစ ်း - သိန္း (170) စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပါရမီလမ္းမေပၚ(စိန္ေဂဟာ)အနီးတြင္ေျမကြက္က်ယ္ ငွားရန္ရွိပါသည္

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 55 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
၅၀၀၀ စတုရန္းေပအက်ယ္ ရွိျပီးလူစည္ကားေသာေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အလြန္ေကာင္းပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၁၃.၇ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၆ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ သမုိင္းလမ္းဆုံ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ အင္းယားကန္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက လမ္းမႀကီး သုံးခုတြင္ အဓိကပါဝင္သည့္ အင္းစိန္လမ္းမ ၊ ျပည္လမ္းမ ၊ ဗဟုိလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖအနားယူရန္အတြက္ အင္းယားကန္ေဘာင္ႏွင့္လည္း အနီးစပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီရာမ်ားအသင္းရုံးႏွင့္ MICT Park တုိ႔ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအာ္ရီဒူး ရုံးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္ ။ အဓိကလမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္ရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ သင္တန္းအမ်ားအျပားတက္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ လွည္းတန္းလမ္းဆုံႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး လူေနထူထပ္ၿပီး ယာဥ္လမ္းေၾကာ ရုံးဆင္းရုံးတက္ခ်ိန္တုိ႔တြင္ လမ္းေၾကာၾကပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္ ။