ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

ဓမၼသုခလမ္းႏွင့္အင္းစိန္လမ္းေထာင့္၊ဂုတ္ကြက္ တြင္ ေျမကြက္ဌားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 220 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တည္ေနရာ = ဓမၼသုခေက်ာင္းလမ္းႏွင့္အင္းစိန္လမ္းေထာင့္၊ဂုတ္ကြက္ အက်ယ္အ၀န္း = 1.2 Acre Building Type = အေဆာက္အဦးတစ္လံုးပါသည္။ Renting Price = 220Lakh/1month (Negotiate) Remark = 7ႏွစ္/10ႏွစ္ အထိဌားပါမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
85'x90' ေျမဖို႔၊ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ၿပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
50' x 50' ေရ၊ မီး၊ RC ဂိုေဒါင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

ေျမကြက္ ငွါးမည္ {ပါရမီလမ္း ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ (ပါရမီစိန္ေဂဟာ ေဘး)}

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တည္ေနရာ = ပါရမီလမ္: | လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ (ပါရမီစိန္ေဂဟာ ေဘး) အက်ယ္အဝန္: = ၅၅ ေပ x ၁၀၅ ေပ လုပ္ငန္: = အစုံ (Owner Direct) - အားသာခ်က္မွာ ျခံထဲသို ပါရမီလမ္း (သို) ဦးသင္းေဖလမ္း မွ ဝင္လို ရသည္ - လမ္းမက်ယ္ျဖစ္၍...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပါရမီလမ္းတြင္ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ေပ(55×105) က်ယ္ျပီး ေရမီးစံုပါ၀င္ေသာေျမကြက္က်ယ္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္လမ္းမ

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 40 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္လမ္း တြင္တည္ရွိေသာ ေျမကြက္ငွါးရန္ရွိသည္။ ေထာင့္ျခံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာေနရာျဖစ္သည္။ေပ50x140 အက်ယ္ရွိသည္။လုပ္ငန္းလုပ္ရန္အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာေကာင္းျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပါရမီလမ္းမတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(55x105) ေပ ေရ၊မီး ေျမ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာေျမကြက္ အျမန္ငွား ရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမတြင္ေျမသီးသန္႕ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 110 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမတြင္ေျမသီးသန္႕ငွားရန္ရွိသည္။(75×125) sqft ရွိသည္။ေျမသီးသန္႕ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းစံုရသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 50,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၁၃.၇ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၆ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ သမုိင္းလမ္းဆုံ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ အင္းယားကန္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက လမ္းမႀကီး သုံးခုတြင္ အဓိကပါဝင္သည့္ အင္းစိန္လမ္းမ ၊ ျပည္လမ္းမ ၊ ဗဟုိလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖအနားယူရန္အတြက္ အင္းယားကန္ေဘာင္ႏွင့္လည္း အနီးစပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီရာမ်ားအသင္းရုံးႏွင့္ MICT Park တုိ႔ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအာ္ရီဒူး ရုံးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္ ။ အဓိကလမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္ရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ သင္တန္းအမ်ားအျပားတက္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ လွည္းတန္းလမ္းဆုံႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး လူေနထူထပ္ၿပီး ယာဥ္လမ္းေၾကာ ရုံးဆင္းရုံးတက္ခ်ိန္တုိ႔တြင္ လမ္းေၾကာၾကပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္ ။