သဃၤန္းကြ်န္း YIS ေက်ာင္းအနီး UBC ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲ

(iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမွဴး က်င္းပသည္။)

လစဥ္ (၇) သိန္းေက်ာ္သာ ေပးသြင္းရန္လိုသည္။

သဃၤန္းကြ်န္း ဇဝန ၊ City Mart ၊ ILBC ႏွင့္ YIS ေက်ာင္းအနီး တြင္ တည္ရွိသည္။

30% ေငြသြင္းျပီးလွ်င္ အခန္းအပ္ႏွံေပးမည္။

က်န္ 70% ကို ဘဏ္တြင္ သြားေလွ်ာက္ရန္ မလိုဘဲ (၁၅)ႏွစ္အထိ အရစ္က်ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္။

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: UBC ကြန္ဒိုု (ျပည္သာယာလမ္းသြယ္ ၃) ၊ ေဇာတိက အိမ္ရာအနီး ၊ သဃၤန္းကြ်န္း
က်င္းပမည့္ရက္: ၁၁ ၊ ၁၂ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇ (စေန ၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

*** မည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ***

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္


*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: UBC ကြန္ဒိုု (ျပည္သာယာလမ္းသြယ္ ၃) ၊ ေဇာတိက အိမ္ရာအနီး ၊ သဃၤန္းကြ်န္း
က်င္းပမည့္ရက္: ၁၁ ၊ ၁၂ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇ (စေန ၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

တည္ေနရာျပေျမပံု