ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

3043 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

19 လမ္းမႀကီး ၊ ဆင္လမ္းမလမ္းသြယ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ (မႏၱေလးေတာင္အနီး)

 

ပါဝင္ေသာ facilities မ်ား

 • Over Head Tank
 • အစိုးရမီး ၊ အဝီစိေရ
 • ပါေကး၊ ေၾကြျပားခင္းၿပီး
 • Ceiling
 • ကၽြန္းတံခါး
 • PVC တံခါး
 • ကြန္ကရစ္အမိုးျပင္ ၊ Epoxy Floor Paint
 • ေလွကားလက္ရန္း (Stainless Steel သံပန္း)
 • ေပ ၃၀ အက်ယ္ အဝင္အထြက္ လမ္းတစ္ခု
 • ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အဝင္အထြက္မ်ားတြင္ ဂိတ္တံခါးမ်ားထာားရိွျခင္း

 

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

 

အနီးအနားတြင္ ထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ား

 • မႏၱေလးေတာင္ View
 • ရန္ကင္းေတာင္ View
 • ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား
 • ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား
 • City Mart

 

Location Map

ေရႊနန္းေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ (KT Construction)

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

KT Construction Group မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

KT Construction Group

KT Construction Group

လိပ္စာ
Chan Aye Thar Zan Tsp, Mandalay.