လွည္းတန္းအနီး သိန္း ၁၁၀၀ မွစေသာ iGREEN မီနီကြန္ဒို အေရာင္းျပပြဲ

အသင့္ေဆာက္လုပ္ျပီးေန၍ 50% ေပးေခ်ျပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းတက္ေနႏိုင္မည္။

က်န္ 50% ကုိ (၁၅) ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္ လစဥ္ ၆သိန္းခြဲေက်ာ္ သာ ေပးသြင္းရန္ လိုပါသည္။

(၁၅) ႏွစ္ အရစ္က်အား ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမွ တိုက္႐ိုက္ေပးသည့္အတြက္ ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ မလို။ ဘဏ္သို႔ အေထာက္အထား စာရြက္စာတန္းမ်ား တင္ျပရန္ မလို။

ဘဏ္တိုးႏႈန္းထက္ (၁%) သက္သာသည့္ အထူး အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂% မွ်သာ)

ဤပြဲအတြင္း အသင့္ေဆာက္ျပီး ကြန္ဒို (၂) လံုး ကို ေရာင္းခ်ေပးပါမည္။ (ဗဟိုလမ္းမေပၚရွိ 202 BAHO ကြန္ဒိုႏွင့္ စံရိပ္ျငိမ္ ဂမုန္းပြင့္အနီး 71 YADANAR ကြန္ဒို)


(၁) ဗဟိုလမ္းမေပၚရွိ 202 BAHO ကြန္ဒို

လစဥ္ ၆သိန္းခြဲေက်ာ္ သာ ေပးသြင္းရန္ လိုပါသည္။

လွည္းတန္း ႐ြာမေကြ ႔အနီး

၆ ထပ္ တိုက္ (ရင္ကြဲ)

ေပ ၅၀ ပတ္လည္နီးပါး ဂရမ္ေျမ
(၂၅ ေပ x ၄၉ ေပ က်ယ္ေသာ ေျမ ၂ ကြက္ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။)

ဓာတ္ေလွကားပါသည္။

ကား ၄စီးစာ ပါကင္ေနရာ

ရံုးခန္း ၊ ဟိုတယ္ ၊ လုပ္ငန္း သံုး အတြက္လည္း အထူးသင့္ေတာ္သည္။

အခန္းဝယ္ယူလိုပါက Booking Fee (၁၀)သိန္းသာ သြင္းရန္ လိုပါသည္။

 

(ဗဟိုလမ္းမေပၚရွိ 202 BAHO ကြန္ဒို ၏ floor plan မ်ားၾကည့္ရန္ Click Here )

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: ၂၀၂ ၊ ဗဟိုလမ္းႏွင့္ ႐ြာမေက်ာင္းလမ္းေထာင့္ ၊ ကမာ႐ြတ္ (ဗဟိုလမ္းဘက္မွ ဝင္ပါ)
က်င္းပမည့္ရက္: ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇ (စေန ၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

*** မည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ***

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္


(၂) စံရိပ္ျငိမ္ ဂမုန္းပြင့္အနီး 71 YADANAR ကြန္ဒို

လစဥ္ ၆သိန္းခြဲေက်ာ္ သာ ေပးသြင္းရန္ လိုပါသည္။

လွည္းတန္းေစ်း ၊ လွည္းတန္းစင္တာ ႏွင့္ စံရိပ္ျငိမ္ ဂမုန္းပြင့္ တို႔အနီး

၈ ထပ္ တစ္လႊာ တစ္ခန္း

(၂၅ ေပ x ေပ ၅၀)ဂရမ္ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္ထားသည္။

ဓာတ္ေလွကားပါသည္။

100% ေဆာက္လုပ္ျပီးစီး။

အိပ္ခန္း (၂) ခန္း ဖြဲ ႔ျပီး

ေၾကြျပား ၊ ပါေကးခင္းေပးထားသည္။

အခန္းဝယ္ယူလိုပါက Booking Fee (၁၀)သိန္းသာ သြင္းရန္ လိုပါသည္။

 

(စံရိပ္ျငိမ္ ဂမုန္းပြင့္အနီး 71 YADANAR ကြန္ဒို ၏ floor plan မ်ားၾကည့္ရန္ Click Here )

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: ၂၀၂ ၊ ဗဟိုလမ္းႏွင့္ ႐ြာမေက်ာင္းလမ္းေထာင့္ ၊ ကမာ႐ြတ္ (ဗဟိုလမ္းဘက္မွ ဝင္ပါ)
က်င္းပမည့္ရက္: ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇ (စေန ၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

(ဗဟိုလမ္းမေပၚရွိ 202 BAHO ကြန္ဒို ၏ floor plan မ်ားၾကည့္ရန္ Click Here )

(စံရိပ္ျငိမ္ ဂမုန္းပြင့္အနီး 71 YADANAR ကြန္ဒို ၏ floor plan မ်ားၾကည့္ရန္ Click Here )

တည္ေနရာျပေျမပံု

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

i Green Construction

No.82 (A), Kyaik Waing Pagoda Street, in front of Junction 8, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.