Sort By :


Properties for Sale in Amarapura

အမရပူရၿမဳိ႕နယ္

ယခင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းသီးျခားၿမဳိ႕တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ဖူးေသာအမရပူရၿမဳိ႕နယ္သည္ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ အထင္ကရရာဇဝင္မ်ားျပည့္နက္ေနသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ထဲပါဝင္ေသာ္လည္း မႏၱေလးၿမဳိ႕ႏွင့္ ၁၁ ကီလုိမီတာအကြာအေဝးတြင္တည္ရွိသည္ ။ ကုန္းေဘာင္မင္းေနျပည္ေတာ္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ အမရပူရၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ႏွင့္ မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္းတုိ႔တည္ရွိၿပီး ၉၁ စတုရန္းမုိင္က်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖဳိးလာေသာ မႏၱေလးၿမဳိ႕နယ္နမိတ္သည္ အမရပူရၿမဳိ႕ကုိလြမ္းၿခဳံသြားကာ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ သီးျခားၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုအျဖစ္ မႏၱေလးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္လိုက္သည္ ။ သြားလာေရးအေနျဖင့္ မႏၱေလးမွ စစ္ကုိင္းသုိ႔သြားလာရာလမ္းျဖစ္သလုိရန္ကုန္ - မႏၱေလး(အမွတ္-၂) လမ္းမႀကီးႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္သြားလာႏုိသည့္အတြက္္ သြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။အထင္ကရႏွင့္ သမုိင္းဝင္ေနရာမ်ားစြာရွိသည့္ အမရပူရၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဦးပိန္တံတား ၊ ေတာင္သမန္အင္း ၊ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းေက်ာင္း ၊ တက္ေသးအင္း ၊ မဟာဂႏၶာရုံေက်ာင္း ႏွင့္ ေတာင္ေလးလုံးေက်ာင္းတုိက္တုိ႔အျပင္ အျခားထင္ရွားေသာေနရာမ်ားစြာရွိေနေသးသည္ ။ ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္မူအသစ္ပူေဇာ္တည္ထားကုိးကြယ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းေစတီႀကီးသည္လည္းလာေရာက္ဖူးေျမာ္သူအမ်ားအျပားရွိၿပီးအနီးအနားတြင္ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ အေဆာက္အဦးသစ္မ်ားစြာေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ အမရပူရၿမဳိ႕နယ္သည္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္းကဲ့သုိ႔ တန္းဖုိးႀကီးျမင့္လြန္းတာမ်ဳိးမရွိေသာလည္းဧကနဲ႔ခ်ီေသာေျမကြက္မ်ားသည္ သိန္းေသာင္းနဲ႔ ခ်ီ၍ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေသာနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။