တက္ေနဝန္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း

တက္​​ေနဝန္​း အိမ္​ၿခံ​ေျမအက်ဳိး​ေဆာင္​လုပ္​ငန္​း

Number of sale ads you already posted

21

Number of rent ads you already posted

2

Number of listings you already posted

23
တက္ေနဝန္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း
Address
အမွတ္​(၂၄၄) ၊ဝါ​ေရွာင္​လမ္​း ၊ ၄၅ရပ္​ကြက္​ ၊​ေျမာက္​ဒဂုံ ။