အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္

ေဒါပံုျမိဳ ့နယ္ရွိ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ ရွိပါသည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
*ေဒါပံုျမိဳ ့နယ္ ေအာင္သီတာလမ္းရွိ ေလးလႊာ တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းရန္ ရွိပါသည္။ *ေပအက်ယ္ ၁၂ခြဲx၅၀ ေပ *Hall, RC ခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေရ၊မီး အျပည့္အစံု *ယမံုနာလမ္းအနီးတြင္တည္ရွိျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းမည္။(တိုက္သစ္)

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 280 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
၁၂ ေပ ခြဲ ၅၀ ေပ အခန္းမ်ားေရာင္းမည္ ရင္ကဲြ ***ေျမညီထပ္ =၃၈၀သိန္း ၊အျမင့္၁၀ေပတစ္ခန္းလံုးေျကြျပားခင္းျပီးဘိုထိုင္အိမ္သာမီးဖိုခံုေဘစင္ေျကြျပားခင္းျပီးအဆင္သင့္ေနထိုင္ရံု / *** ပထမထပ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

​ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ဒုတိယထပ္​တိုက္​ခန္​း​ေရာင္​းရန္​ရိွပါသည္​။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
(12'ခြဲ50')ရိွပါသည္​။အ​ေပါတြင္​ထပ္​ခိုးပါရိွပါသည္​။​ေအာက္​ထပ္​တြင္​​ေႂကြျပားအျပည္​့ခင္​းထားပါသည္​။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္လူေနထုိင္ခြင့္က်ၿပီးတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အမွတ္ (၆၄) ၊ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း၊ဗိုလ္ထြန္းဇံရပ္ကြက္၊ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ေအာင္မွတ္တိုင္အနီး တြင္၁၂.၅×၅၀ေပ အက်ယ္ရွိလူေနထိုင္ခြင့္BCCက်ၿပီးတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 225 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းေရာင္းမည္ ၁၂ ေပ ခြဲ ၅၀ ဒုတိယ ထပ္၂၂၅ သိန္း ေခၚေစ်း BCCက်ျပီး ေရ မီး စုံ လမ္းက်ယ္ေစ်းနီး ျမိဳ႕မ လမ္း ၁ ရပ္ ကြက္ ေဒါပုံျမိဳ႕နယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 240 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းေရာင္းမည္ ၁၂ ေပ ခြဲ ၅၀ ၃လႊာ ၂၄၀ သိန္း ရန္ေအာင္ မွတ္တိုင္အနီးၾကည္ စုရပ္ကြက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းမည္။(တိုက္သစ္)

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 280 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
၁၂ ေပ ခြဲ ၅၀ ေပ အခန္းမ်ားေရာင္းမည္ ရင္ကဲြ ***ေျမညီထပ္ =၃၈၀သိန္း ၊အျမင့္၁၀ေပတစ္ခန္းလံုးေျကြျပားခင္းျပီးဘိုထိုင္အိမ္သာမီးဖိုခံုေဘစင္ေျကြျပားခင္းျပီးအဆင္သင့္ေနထိုင္ရံု / *** ပထမထပ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 165 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေအာင္ေမတၲာလမ္း ၁ ရပ္ကြက္ ေဒါပုံျမိဳ႕နယ္ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္ ၁၂ ေပ ခြဲ ၅၀ ၄ လႊာ၁၆၅သိန္း မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အလင္းေရာင္လမ္းမႀကီးအနီးတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနတိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 320 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အက်ယ္အ၀န္း 12.5x50 ေပရွိေသာ ေၾကြျပားခင္း အိမ္သာဘိုထိုင္ပါ လူေနထိုင္ခြင့္ရၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ ခန္း ေရာင္း မည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 280 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ ခန္း ေရာင္း မည္ ၁၂ ေပ ခဲြ ၅၀ ၁၀ လမ္း ၁ ရပ္ကြက္ ေဒါပုံျမိဳ႕ ျပင္ဆင္ျပီး ပါေကးခင္းျပီး ေၾကြ ျပားခင္းျပ်ီး အခန္းတစ္ခန္းဖဲြျပီး ဘိုထိုင္ ေဘဇင္ မီးဖိုခုံ လူေနခြင့္ က်ျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 190 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ ခန္း ေရာင္း၄ လႊာ ၁၉၀ သိန္း ၁၂ ေပ ခဲြ ၅၀ စာတိုက္လမ္း ၂ ရပ္ကြက္ ေဒါပုံ ျမိဳ႕နယ္BCC က်ျပီး ေရမီးစုံ ကိုယ္ပိုင္မီတာကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာေစ်းနီးေက်ာင္းနီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမ ညီ ထပ္ ေရာင္း မည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 380 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေျမ ညီထပ္ ေရာင္း မည္ ၁၀ ေပ အျမင့္ ၁၂ ခြဲ ၅၀ ၃၈၀ သိန္း တခန္းလုံး ေၾကြျပား ခင္ျပီး Bcc က်ျပိး ေရ မီးစုံ ၁၀ လမ္း ၁ ရပ္ကြက္ ေဒါပုံျမိဳ႕နယ္ ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၃.၇ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၄ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးမူလတန္းေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္မွတဆင္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္ကုိအလြယ္တကူသြားလာရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေဒါပုံသုိ႔ မဟာဗႏၶဳလတံတားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္ ။ အဆုိပါ တံတားေၾကာင့္ ေဒါပုံသည္ အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာၿပီးလူေနထုိင္မႈ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးအျဖစ္သြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေျမကြက္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။