အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္

ရတနာေစ်းအနီးေဒါပံုျမိဳ့ဳနယ္ျပင္ဆင္ျပီးအသင့္ေန ထိုင္နိုင္ေသာတိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္ရိွပါသည္။(တိုက္သစ္)...

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 280 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
၁၂ ေပ ခြဲ ၅၀ ေပ အခန္းမ်ားေရာင္းမည္ ရင္ကဲြ ***ေျမညီထပ္ =၃၈၀သိန္း ၊အျမင့္၁၀ေပတစ္ခန္းလံုးေျကြျပားခင္းျပီးဘိုထိုင္အိမ္သာမီးဖိုခံုေဘစင္ေျကြျပားခင္းျပီးအဆင္သင့္ေနထိုင္ရံု / *** ပထမထပ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အရည္အေသြးျပည့္မီွေသာB.C.C က်ျပီးတိုက္ခန္းေဒါပံု ျမိဳ ့ပါတ္လမ္းတြင္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 270 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အမွတ္(၂၉) ျမိဳ ့ပါတ္လမ္း၊သေဘၤာက်င္းရပ္ကြက္၊ေဒါပံုျမိဳ ့နယ္။ အက်ယ္(၁၁.၅ေပx၄၇ေပ) ကိုယ္ပိုင္လ်ွပ္စစ္မီတာ/ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ Over Head Tank/Under Ground Tank Door-က်ြန္းတံခါး/Windows-Aluminium/PVC မီးဖိုခံု Basin...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္း ေျမညီထပ္ ေရာင္းမည္ ၁၂ေပ ခဲြ ၅၀ Bcc က်ျပီး ေရ မီးစုံ ကိုယ္ပိုင့္မီးတာ ေမာ္တာတိုက္သစ္ ရတနာေစ်း နီး အေရွလွည့္ ေပ ၃၀ လမ္း လမ္းက်ယ္ အျမင့္ ၁၀ ေပ ေခၚေစ်း ၁၃ လမ္း ေဇယ်ာသီရိ ရပ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပုံတံတားအသစ္ေဘး ၂၅×၅၀

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာရလြယ္ကူေသာေနရာေလးပါ ဓမၼာရံုလမ္း,ပုသိမ္ေျမရပ္ကြက္ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ ေရမီးအစုံ အက်ိဳးေဆာင္လက္ခံသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

first owner မွ ေရာင္းမည္ (ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္)

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 235 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ယမံုနာလမ္းမၾကီးေမးတင္ လမ္းက်ယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း BCC ႏွင့္ မီတာက်ျပီး ေရေကာင္းေရသန္႔ရ ( ၁၂ခြဲ ေပ၅၀ အက်ယ္အဝန္း ) ၊ ၄လႊာ (၆ထပ္တိုက္)အေရွ့ဖက္လွည့္၊ တိုက္၏ ေဘး ဝဲ ယာ ႏွင့္ အေနာက္ ဖက္တြင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 380 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းေရာင္းမည္ 12 ေပ 50 ေျမညီ ထပ္ 10 ေပ အျမင့္ ေၾကြျပားခင္ျပီး မီးဖိုခန္း ေၾကြျပားခန္းျပီ ေဘဇင္ မီးဖိုခုံ ဘိုထိုင္( 380 ) သိန္း ေခၚေစ်း ကိုယ္ပိုင့္ မီးတာ ေမာ္တာ ရျပီး တိုက္သစ္ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္းေရာင္း ၁၂ ေပ ခဲြ ၅၀ အျမင့္ ၁၇ ေပ ေခၚ ေစ်း ၅၀၀ သိန္း ကိုယ္ပိုင္မီးတာ ေမာ္တာ ေရ မီး စုံ မီတာ ၂လုံ ပါ Bcc က်ျပီး လမ္းေကာင္း ေစ်းနီး မွတ္တိုင္နီး ေအာင္သိဒီလမ္း ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 380 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္း ေျမညီးထပ္ေရာင္း ၁၂ ေပ ခဲြ ၅၀ (380) ေခၚေစ်း ေၾကြျပား ခင္း ဘိုထိုင္ ေဘဇင္ မီးဖိုခုံ တိုက္သစ္ အရစ္က် ဝယ္နိဳင့္ပါသည္ ရတနာ ေစ်းနီး မာန္ေျပ မွတ္တိုင္ နီး မိုးသီး ေနာက္ ေက်ာ္ မီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ရွိ။ အဆင့္ေန တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။ BCC က်ျပီး

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 380 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗႏၶဳလတံတားအဆင္။ BCC က်ျပီး။ ပထမထပ္ (မွန္ခန္းမဟုတ္ပါ) အက်ယ္ 12' x 50 အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ရွိ။ အဆင့္ျပင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 320 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗႏၶဳလတံတားအဆင္။ ျမိဳ႕ထဲနွင့္အနီးဆံုးေနရာတြင္ အဆင္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ BCC က်ျပီးျဖစ္ပါသည္။ အက်ယ္ 12' x 50' ဒုတိယထပ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 280 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းေရာင္းမည္ ၁၂ ေပ ခဲြ ၅၀ ၅ လႊာ ၄ လႊာ ၃ လႊာ၂ လႊာ ေျမညီထပ္ ၁၇ ေပအျမင့္ Bcc က် ျပိး ေရ မီး စုံ ေဘဇင္ မီးဖိုခုံ လမ္းက်ယ္ တိုက္သစ္ ပါေကးခင္ျပိး မီးဆင္ျပိး မွတ္တိုင္အနီး ေစ်း နီး ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွတ္ ( 292 / က ) ၊ စံျပ ( 4 ) လမ္း ၊ ယမုံနာ ( 2 ) ရပ္​ကြက္​ ၊ ​ေဒါပုံျမိဳ႕နယ္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 260 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မိသားစုတုိင္​း လုံၿခံဳ​ေႏြး​ေထြး​ေသာ အိမ္​ပုိင္​ဆုိင္​ႏုိင္​​ေစရန္​ .......... လစဥ္​​ေငြသြင္​းစနစ္​ျဖင္​့ ​ေရာင္​းခ်​ေပး​ေနပါသည္​ ။ အမွတ္ ( 292 / က ) ၊ စံျပ ( 4 ) လမ္း ၊ ယမုံနာ ( 2 ) ရပ္​ကြက္​ ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၃.၇ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၄ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးမူလတန္းေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္မွတဆင္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္ကုိအလြယ္တကူသြားလာရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေဒါပုံသုိ႔ မဟာဗႏၶဳလတံတားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္ ။ အဆုိပါ တံတားေၾကာင့္ ေဒါပုံသည္ အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာၿပီးလူေနထုိင္မႈ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးအျဖစ္သြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေျမကြက္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။