အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

အျမန္ေရာင္းမည္ အေရွ႕ဒဂံု စက္မႈ ဇုန္ အနီး ေျမကြက္ အက်ယ္ (၁၁၀ x ၆၀) ေပ ေရာင္းရန္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္ရွာေနသူမ်ာအတြက္ အေရွ႕ ဒဂံု စက္မႈဇံု အနီး ေတာင္ဒဂံု (ကညန) ရံုးအနီး (110 ေပ x 60 ေပ) ၂၀ x ၆၀ ေပ (၅) ကြက္တြဲ ေရာင္းရန္ရိွသည္။ ပါမစ္ေျမ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားအစံုရိွသည္။ စုစုေပါင္း ေပ (၁၁၀ x...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံု အင္းဝအိမ္ရာ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 470 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေတာင္ဒဂံု အင္းဝအိမ္ရာ ပထမထပ္ စတုရန္းေပ900 အခန္း(3)ခန္း ေရခ်ိဳ းခန္းအိမ္သာ(2)ခန္း ဝရံတာ မီးဖို Air...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံု ဂိတ္ေဟာင္းမွတ္တိုင္အနီး အိမ္ေရာင္းရန္႐ွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 520 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဒဂံု ၁၉ရပ္ကြက္ ဂိတ္ေဟာင္းအနီး နီလာလမ္း ေပ၂၀x၆၀ တြင္ ၂ထပ္ ပ ်ဥ္ေထာင္အိမ္တစ္လံုးေရာင္းရန္႐ွိပါသည္။ (Singapore)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရာဇသႀကၤန္လမ္းရွိ (ေပ 20 x ေပ 55)ရွိေသာ တစ္ထပ္တိုက္လံုးခ်င္းေရာင္းမည္...

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 310 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရာဇသႀကၤန္လမ္းရွိ (ေပ 20 x ေပ 55)ရွိေသာ အခန္း(၁)ခန္း ေၾကြျပားခင္း ျခံအပါ (ေပ 25 x ေပ 60) ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္း ေရာင္းရန္ရွိေသာ ေျမကြက္/ျခံကြက္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဒဂံု ၁၉ (က) ရပ္ကြက္ ၂၀x၆၀ အိမ္ ႏွင့္ ျခံ အျမန္ေရာင္းမည္။ ေရ မီး အသင့္ရွိသည္။ အိမ္ေရွ႕ ကြန္ကရစ္ လမ္းမႀကီး ခင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ အနည္းငယ္ အေလွ်ာ့ အတင္း ရွိသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ စင္ကာပူ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လမ္းမတန္းလံုးျခင္းအေရာင္း

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
70*70ပတ္လည္ 2ထပ္ခြဲRC ဂရမ္အမည္ေပါက္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီးေပၚ ဒဂံုေတာင္ေျမာက္လမ္းစံု စီးပြါေရးလုပ္ငန္းအတြက္အသင့္ေတာ္ဆံုးအေကာင္းဆံုးေနရာေကာင္းအိမ္ပါ 8500သိန္းညိွႏိႈင္းပါ ====================
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 550 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေတာင္ဥကၠလာ ၇ ရပ္ကြက္ ၁၈ ေပ ၅၅ ေပ Bcc က်ျပီး ေျမညီ အေရာင္း သိန္း၅၅၀ ၅လႊာ အေရာင္း သိန္း ၃၀၀
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံု စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ (1) ဧက၊ ကမ္းနားေမးတင္၊ စက္မႈဂရန္က်ျပီး၊ 1ဧက 13500သိန္း ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရိွျပီး အနာဂတ္တြင္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တတ္လာနုိင္မည့္ေနရာ၊ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္းလာနုိင္မည့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 14,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ (120' x 240')၊ စက္ရံု (70' x 180')၊ မီး 315 KVA ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရိွျပီး အနာဂတ္တြင္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တတ္လာနုိင္မည့္ေနရာ၊ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္းလာနုိင္မည့္ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ (40' x 60') ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရိွျပီး အနာဂတ္တြင္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တတ္လာနုိင္မည့္ေနရာ၊ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္းလာနုိင္မည့္ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံ႕ရန္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံေတာင္ပုိင္္းေဟမဝန္လမ္းတြင္ RC ႏွစ္ထပ္တုိက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
***ဒဂုံျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း ေဟမဝန္လမ္းမေပၚ ***ေပ(40×60) ***လူေနအိမ္ ၁ လုံး RC ႏွစ္ထပ္တုိက္ ***အေပၚထပ္ ၾကမ္းခင္း ***ေအာက္ထပ္ RC ခင္းထားျပီး ***အိပ္ခန္း ၃ ခန္း ***မီးဖုိေခ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၇၉.၁၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပဲခူးျမစ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၆ ခုႏွင့္ ေက်းရြာ ၃ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း (၃၁) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္းတုိ႔ရွိၿပီး ရန္ကုန္အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္း တည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းအသုံးျပဳသည့္ စက္မႈဇုန္နယ္မ်ား လည္းတည္ရွိသည္ ။ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ ေျမကြက္မ်ားကုိ အမ်ားအျပား ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သလုိ လူေနထူထပ္မႈ မရွိေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတစ္ခုတည္ရွိသည့္အတြက္ သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ေျမကြက္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖုိ႔ အနာဂတ္တုိးတက္လာမည့္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္လည္း အေရးပါေသာေနရာ ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။