အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းလိုပါသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 230 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း စံျပ (၂၅)ရပ္ကြက္ ေ႐ႊႏွင္းဆီ (၂) လမ္း တြင္တည္႐ွိျပီး အထူးသျဖင့္ ေစ်းအနီး၊ စာသင္ေက်ာင္းအနီး၊ ပင္လံုစီးတီးမတ္၊ ဘတ္စ္ကားဂိတ္၊ ေဆးရံုအနီးအနားတြင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

FOR SALE

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 650 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(17)ရပ္ကြက္ ေမာင္မကန္လမ္းမကေနဝင္ စပယ္ျမိ ဳင္လမ္းသြယ္ (40*60)ေပအက်ယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္နွင့္ျခံေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 330 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဒဂုံ ၂၀ ရပ္ကြက္ ၂၀ x ၆၀ ေျမ ထပ္ခိုးပါ ေနထိုင္ရန္အသင့္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပါမစ္ေျမကြက္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 180 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၀ ၄ရပ္ကြက္ ေျမကြက္အမွတ္ ၁၄၇၂က/ခ ၁၄၇၃ က ေပ၆၀ပတ္လည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀အိမ္ရာရိွ တိုက္ခန္းအား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 285 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
30% စရံ(15%+15%) +က်န္ေငြ လစဥ္အရစ္က်(ညွိႏိႈင္း) ေတာင္ဒဂံု (၆၆)၊ အင္း၀အိမ္ရာ - ဂ်ိဳးျဖဴလမ္းႏွင့္ေမာင္းမကန္လမ္း၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမႀကီးအနီး၊ (၆၆) ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ - MB 1, SB 1 - Living , Dinning - Kitchen -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းလိုပါသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 230 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း စံျပ (၂၅)ရပ္ကြက္ ေ႐ႊႏွင္းဆီ (၂) လမ္း တြင္တည္႐ွိျပီး အထူးသျဖင့္ ေစ်းအနီး၊ စာသင္ေက်ာင္းအနီး၊ ပင္လံုစီးတီးမတ္၊ ဘတ္စ္ကားဂိတ္၊ ေဆးရံုအနီးအနားတြင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္း အေ၇ာင္း

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 270 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္း ပထမထပ္ ၁၄ေပ ၅၂ေပ BCC ေလွ်ာက္ ထားဆဲ ေတာင္ဒဂံု စီးတီးမတ္ အနီး နံ႔သာၿမိဳင္လမ္းေပၚ ၂၄ရပ္ကၺက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္,Sony ျမယမံုအိမ္ယာလံုးခ်င္းေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ေရာင္းမည္ 🏡🏡🏡 သိန္း_15000_ညိႇႏႈိင္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

က်န္စစ္သားလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္က်ယ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,400 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္အ၀န္း 80x60 ေပရွိသည္။စက္မႈဇုန္အနီးေျမကြက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနရာေကာင္း ေျမကြက္အျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမအနီးတြင္ ဂရန္ေျမကြက္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အက်ယ္အ၀န္း 40x60 ေျမျဖစ္ၿပီး ေထာင့္ကြက္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ဒဂံု (၂၅) ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရိွျပီး အနာဂတ္တြင္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တတ္လာနုိင္မည့္ေနရာ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္း၀အိမ္ရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး လံုးခ်င္းတိုက္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အက်ယ္အ၀န္း 134x94 ေပရွိၿပီး ပါ၀ါမီတာ + ရိုးရိုးမီတာ ပါရွိသည္။ ေၾကြျပားခင္း ေၾကြျပားကပ္ထားၿပီး 2RC တိုက္ပါရွိသည္ ။ ၿခံကိုလည္း အုတ္တံတိုင္းခတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၇၉.၁၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပဲခူးျမစ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၆ ခုႏွင့္ ေက်းရြာ ၃ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း (၃၁) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္းတုိ႔ရွိၿပီး ရန္ကုန္အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္း တည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းအသုံးျပဳသည့္ စက္မႈဇုန္နယ္မ်ား လည္းတည္ရွိသည္ ။ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ ေျမကြက္မ်ားကုိ အမ်ားအျပား ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သလုိ လူေနထူထပ္မႈ မရွိေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတစ္ခုတည္ရွိသည့္အတြက္ သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ေျမကြက္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖုိ႔ အနာဂတ္တုိးတက္လာမည့္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္လည္း အေရးပါေသာေနရာ ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။