အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုေတာင္၊အင္း၀အိမ္ရာအတြင္းမိန္းလမ္းမက်ယ္ေပၚရိွ (၁၈' * ၅၀')အက်ယ္အ၀န္းရိွပထမထပ္တ္ိုက္ခန္းျဖစ္ပါသည္။စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းနွင့္လည္းအဆင္ေျပသလို...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂုံ ဆုိင္ခန္း အေရာငး္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,000 သိန္း (က်ပ္) |  ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း
မဂၤလာပါ SD-0002 ေတာင္ ဒဂံု ၅၆ ရပ္ ကြက္ ပုဂံ လမ္း မ က်ယ္ေပါ္ ေပ ၈၀x၆၀ ေျမကြက္ႏွင္. ေျမကြက္ေ္ပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထား ေသာ steel structure ၂ထပ္ လူေနဆိုင္ ခန္း ၄ ခန္းတြဲ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ပတၱျမားလမ္းရွိ (ေပ 20 x ေပ 60)ရွိေသာ တစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္လံုးခ်င္းေရာင္းမည္...

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 370 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ပတၱျမားလမ္းရွိ (ေပ 20 x ေပ 60)ရွိေသာ တစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္လံုးခ်င္းေရာင္းမည္။ ပ်ဥ္ခင္း၊ ပ်ဥ္ကာ ျခံခတ္၊ ေရ၊ မီး ပါမစ္မူရင္း တန္ဖိုးေငြ။ ။ သိန္းသံုးရာ့ခုႏွစ္ဆယ္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေလွာ္ကားလမ္းျကီးေျမကြက္ေရာင္းရန္ရိွသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဒဂံု၏အရွည္ဆံုးနွင့္အစည္ကားဆံုးလမ္းမျကီးျဖစ္ေသာေလွာ္ကားလမ္းေပၚ၇ိွေပ(၄၀ *၆၀)...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံု စက္မႈ႔ဇုန္ (၂) ရွိ ျခံ/ေျမ ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,600 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
73x60ေပ( လွုိင္ျမစ္လမ္ း) (၆၃ရပ္ကြက္ )။ ေရွ့တြင္ သံုးထပ္တိုက္ (၂၅×၄၀ေပ) အလုပ္ရံု (၂၀×၇၀ေပ) ေျမကြက္လြတ္ (၄၅×၄၀ေပ) လိုင္း ဖုန္း၊ (၁) ၊ ပါ၀ါမီတာ (၁) ၊အိမ္သံုး မီတာ (၂) ေစ်းႏႉန္း 3600 သိန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္စင္မွတ္တိုင္အနီး (ေပ 12 x ေပ 50)ရွိေသာ မွန္ခန္းေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 160 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္စင္မွတ္တိုင္အနီး (ေပ 12 x ေပ 50)ရွိေသာ Hall RC ခင္း ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္း/ကပ္ၿပီး မွန္ခန္းေရာင္းမည္။ တိုက္သစ္။ BCC က်ၿပီး။ အသင့္ေန။ တန္ဖိုးေငြ။ ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းရန္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 180 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
၁၄၆ ရပ္ကြက္ ေတာင္ဒဂုံ အကြက္နံပါတ္ ၂၁၈၆ ေလွာ္ကားလမ္းမအနီး ေပ ၄၀ x ၆၀ (အိမ္မပါ) စာခ်ဳပ္ရွိ (ဝန္ထမ္းအကြက္) ေစ်း - ၁၈၀ သိန္း (ပါးပါးေလွ်ာ့မည္)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒီဇင္ဘာအိမ္ရာတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 139 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေတာင္ဒဂုံ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ အနီး ဒီဇင္ဘာအိမ္ရာ ဒုတိယထပ္ေဒါင့္ခန္း ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္း။ သန္႔ရွင္း ဆိတ္ၿငိမ္ မွ ုရွိ။ ၆၀၀ စတုရန္းေပ အိပ္ခန္း ၂ခန္း ေရခ်ဳိးခန္း ဘိုထိုင္အိမ္သာ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေလွာ္ကားလမ္းရွိ (ေပ 10 x ေပ 60)ရွိေသာ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 120 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေလွာ္ကားလမ္းရွိ (ေပ 10 x ေပ 60)ရွိေသာ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ေရာင္းမည္။ ပ်ဥ္ခင္း၊ ပ်ဥ္ကာ၊ သြပ္မိုး ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ေရ၊ မီး ဂရန္အမည္ေပါက္ အရႈပ္အရွင္း တန္ဖိုးေငြ။ ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ လံုးခ်င္း(၂)ထပ္အိမ္ေရာင္းရန္ရိွပါသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9,400 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
70'x70' "hall,1B,ဘုရားခန္း၊ ပါေကး၊ ေျကြျပား၊ေရခ်ိဳးခန္း" 9400သိန္း 2RC
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၇၉.၁၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပဲခူးျမစ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၆ ခုႏွင့္ ေက်းရြာ ၃ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း (၃၁) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္းတုိ႔ရွိၿပီး ရန္ကုန္အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္း တည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းအသုံးျပဳသည့္ စက္မႈဇုန္နယ္မ်ား လည္းတည္ရွိသည္ ။ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ ေျမကြက္မ်ားကုိ အမ်ားအျပား ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သလုိ လူေနထူထပ္မႈ မရွိေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတစ္ခုတည္ရွိသည့္အတြက္ သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ေျမကြက္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖုိ႔ အနာဂတ္တုိးတက္လာမည့္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းသည္လည္း အေရးပါေသာေနရာ ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။