အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္

ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 0.6 )ဧက ဂို ( 100'×200') 315KVA 70သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သာဓုကန္ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 210 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 2.6)ဧက ဂို( 60000Sqft) 315KVA 1Sqft 350Ks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သာဓုကန္ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 210 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 2 ) ဧက ဂို( 60000Sqft ) 315KVA 1Sqft 350Ks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 0.6 )ဧက ဂို ( 100'×200') 315KVA 70သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၀ါးတစ္ရာ စက္မႈဇုန္ ဌားမည္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 190 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
Warr Tayar Industrial Zone Land (3.5)Acre Buiding (56000Sqft) Tra(315KVA) For Rent 1 Month 190L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၀ါးတစ္ရာ စက္မႈဇုန္ဌားမည္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 180 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
Warr Ta Yar Industrial Zone Land (2) Acre Building (54000Sqft ) Tra (315KVA) For Rent 1 Month 180သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇံု၊ ေရႊျပည္သာတံတားအနီး ရွိ ငွားရန္ရွိေသာ ဂိုေဒါင္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇံု၊ ေရႊျပည္သာတံတားအနီး, ဧက၀က္၊ ဂိုေဒါင္အျပည့္၊ ဂိုေဒါင္သစ္၊ ေထာင့္ကြက္ - 60 Lks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇံု၊ ေရႊျပည္သာတံတားအနီး ရွိ ငွားရန္ရွိေသာ ဂိုေဒါင္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 130 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇံု၊ ေရႊျပည္သာတံတားအနီး၊ 37000 Sqft, ဂိုေဒါင္(125’x225’ ), အလုပ္သမားတန္းလ်ား (ရံုးခန္းအသံုးျပဳႏိုင္), Ph, 315 KVA - 130 Lks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာ၊ စက္မႈလမ္းမႀကီးအနီး ရွိ ငွားရန္ရွိေသာ ဂိုေဒါင္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာ၊ စက္မႈလမ္းမႀကီးအနီး၊ 4050 Sqft ( 45’x90’ ), ၂ ထပ္ဂိုေဒါင္၊ Ph, ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ - 15 Lks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာ စက္မွဳလမ္းမေပၚ ရိွ ငွားရန္ရိွေသာ ဂိုေဒါင္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာ စက္မွဳဇုန္ ၊ စက္မွဳလမ္းမေပၚ ၊ ဂိုေဒါင္ ၁၂၀၀၀ စတုရန္းေပက်ယ္၀န္း ေျမ ( ဧက၀က္ ) ၊ ပါ၀ါမီတာပါ - 45 Lks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာ၊ ဘုန္းရွည္ကုန္းေက်းရြာ၊ အမွတ္ ၄ လမ္းမႀကီးေပၚ ရွိ ငွားရန္ရွိေသာ ဂိုေဒါင္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာ၊ ဘုန္းရွည္ကုန္းေက်းရြာ၊ အမွတ္ ၄ လမ္းမႀကီးေပၚ, 40’x75’ (ဂိုေဒါင္), Hall, ပါ၀ါမီတာ - 20 Lks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္

ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းဖက္တြင္တည္ရွိၿပီးေျမာက္ဘက္တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နမိတ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ ။ အက်ယ္ ၃၉.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ ၁၅ ခု ၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၅ စုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးမူလတန္းေက်ာင္း ၄၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္သည္လည္းအပါအဝင္ ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သလုိေျမကြက္လြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။