ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

Large Land Suitable for Business for Rent in Insein (အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေျမအက်ယ္ ငွါးရန္ရွိပါသည္)

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
* Insen Township, near Bayint Naung Road * Land size - 1 Arce * Building size - 120' x 140' * 315 KVA * Available for running business * Available for long term rent * 10 Ls per month ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမအနီး ၊ (လမ္းက်ယ္) အင္းစိန္ ၊ ေျမ 1ဧက၊ ဂိုေဒါင္ (120’x140’) 315kvr လုပ္ငန္းလက္ခံ ၊ ကားႀကီးဝင္ထြက္ရ ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Large Land Suitable for Business for Rent in Insein (အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေျမအက်ယ္ ငွါးရန္ရွိပါသည္)

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
* Insen Township, near Bayint Naung Road * Land size - 1 Arce * Building size - 120' x 140' * 315 KVA * Available for running business * Available for long term rent * 10 Ls per month ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမအနီး ၊ (လမ္းက်ယ္) အင္းစိန္ ၊ ေျမ 1ဧက၊ ဂိုေဒါင္ (120’x140’) 315kvr လုပ္ငန္းလက္ခံ ၊ ကားႀကီးဝင္ထြက္ရ ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္၊ လမ္းသစ္လမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ဌားရန္ရွိပါသည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 19 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပအက်ယ္(40x60)ရွိၿပီး လုပ္ငန္းလက္ခံသည္။ ေနရာအလြန္ေကာင္းသည္။ လူစည္ကားၿပီး သြားလာေရးအဆင္ေျပလြယ္ကူပါသည္။ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လုပ္ငန္းႏွင့္ေျမကြက္ဌားမည္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လက္ရွိလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကားေရေဆးဆီလိုက္ အလိုင္းမင္း စက္ျပင္ လုပ္ငန္းအပါအဝင္ေျမကြက္ဌားမည္ / ေရာင္းမည္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္/ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္/ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းႀကီးေပၚ / ၅၅ ေပ ၁၅၀ ေပ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗဟိုလမ္းမေပၚ ေျမကြက္ ဌားမည္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
75×142 ေျမ အုတ္ခတ္ လုပ္ငန္းလက္ခံ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

​ေျမကြက္​ငွါးမည္​

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္​းစိန္​၊ ​ေအာက္​မဂၤလာဒံုလမ္​းမ၊ ​ေအာင္​ဆန္​း​ေစ်းအနီး၊ (63×120), 35L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွါးရန္ရွိသည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေနရာအခ်က္အခ်ာက်ေသာေၾကာင့္စီးပါြးလုပ္ရန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေျမ (40 x 160 )ေပ ဂို ( 30 x 40 )ေပ ***ေစ်းႏႈန္းအေလ်ာ့အတင္းရွိပါသည္။***
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွါးရန္ရွိသည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိပါသည္။ ေနရာအလြန္အခ်က္အခ်ာက်ပါသည္။ ေျမ ( 90 x 160 )ေပ ကြန္ကရစ္ခင္းထားပါသည္။ အိမ္သံုးမီတာပါသည္။ - ကား Show Room ဖြင့္ရန္အလြန္သင့္ေတာ္ပါသည္။ ***...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လမ္းသစ္လမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ ငွားရန္ရွိပါသည္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 120 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ ၊ လမး္သစ္လမ္း ၊ အက်ယ္အဝန္း (ေပ ၈၀ × ေပ ၁၇၀) လုပ္ငနး္ေကာင္း ၊ ေျမကြက္ -အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းျပီး ေနလူမ်ားေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

LAND FOR RENT (INSEIN)

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
1. 90' X 160' 2. 40' X 160' - BUILDING (30' X 40') BOTH CONCRETE GROUND WITH WATER & ELECTRIC. အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းျပီး ေနလူမ်ားေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အင္းစိန္ေစ်း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ ေလဆိပ္ရိပ္သာလမ္းတြင္ ေျမကြက္ ငွားမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္၊ ေလဆိပ္ရိပ္သာလမ္း 100'x100'၊ ေျမကြက္ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းျပီး ေနလူမ်ားေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အင္းစိန္ေစ်း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၃၅ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၁ ခု ၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္း ရွိသည္ ။ ကုိလိုနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံး စက်င္ေက်ာက္ ဆင္းတုေတာ္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျမင္ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ခရစ္ယာန္ ဓမၼတကၠသုိလ္ လည္းတည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓမၼတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေဆးကုသေရးတကၠသုိလ္ဌာနခ်ဳပ္ ၊ မႈခင္းစုံစမ္းေရးဌာန ၊ အင္းစိန္ၿမဳိ႕မေစ်း အစရွိသည့္ အထင္ကရ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း လူသိမ်ားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ ။ အင္းစိန္ရြာမ အေနာက္ရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ ရြာမပရိယၱိ စာသင္တုိက္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္လ်က္ရွိသည္ ။ ကရင္ရုိးရြာပြဲမ်ားကုိလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ရပ္ကြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ “ ကုန္း “ အမည္ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ထင္ရွားေသာ “ ကုန္း (၉) ကုန္း “ ျဖစ္သည့္ ဒညင္းကုန္း ၊ ဘုိကုန္း ၊ ေတာင္သူကုန္း ၊ ရွမ္းကုန္း ၊ ေစ်းကုန္း ၊ ဇီးအုံ႔ကုန္း ၊ နံံ႔သာကုန္း ၊ ေစာ္ဘြာႀကီးကုန္း ႏွင့္ ႀကဳိ႕ကုန္း ဟူ၍ရွိၾကသည္ ။ လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး တုိက္ခန္းမ်ား ၊ ေစ်းခန္း ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။