အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

တိိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ အင္ၾကင္းၿမိဳင္လမ္း

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေျမာက္ဒဂံုၿမိိဳ႕နယ္တြင္ (1750)sqft 1F မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၂)လံုး၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမေပၚတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမေပၚတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။ (80'x80') 2RC, 1MBR, 4BR, 4AC.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မႏၱေလးလမ္း(39)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မႏၱေလးလမ္း(39)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။ (40'x60') 1RC, ေက်ာက္ျပားခင္း.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ အင္ၾကင္းၿမိဳင္လမ္း

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေျမာက္ဒဂံုၿမိိဳ႕နယ္တြင္ (1750)sqft 1F မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၂)လံုး၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

For Rent

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေရႊပင္လံု 2 100×100 2RC River View ျပင္ဆင္ျပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ေျမာက္လမ္းဆံုတြင္လံုးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(50x80) ေပ . မာစတာအိပ္ခန္း - 5 ခန္း , ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 1 ခန္း , အဲကြနး္ , ဖုန္း, 4RC ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ရန္/ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွား ရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွတ္(2)လမ္းမတြင္ လံုးခ်င္းေလးထပ္တိုက္ ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ေပ(50×80) က်ယ္ျပီး 5MBR,1BR,AC ပါ၀င္ေသာ လံုးခ်င္းေလးထပ္အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ ဦး၀ိစာရလမ္းမ

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (50 x 100) 2RC မာစတာအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ေၾကြခင္း၊ ပါေကး၊ တစ္စိတ္တစ္ပို္င္းျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

2 RC at Shwe Pinlone Housing (IV) for Rent . (ေရႊပင္လံုအိမ္ရာတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ ဌားရန္ရွိပါသည္)

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Location : Shwe Pinlone Housing (IV) , Noeth Dagon Tsp , Yangon . Area : 90' × 80' Type : 2 RC Roomtype : 3 Master Bedroom , 2 Single Bedroom , Parguet , AC - 4 , Kitchen , တည္ေနရာ - ေရႊႏွင္းဆီအိမ္ရာ အပိုင္း (၄) ၊ ေျမာက္ဒဂံုအိမ္ရာ ၊ ရန္ကုန္ အက်ယ္အဝန္း - ေပ ၉၀ × ေပ ၈၀ အမ်ိဳးအစား - ၂...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ ဗိုလ္ဗထူးအိမ္ရာ

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ (650)sqft 1F ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ပါေကး၊ ပရိေဘာဂပါ ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

5 RC at Pin Lone Main Road for Rent . (ပင္လံုလမ္းမေပၚတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္)

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Location : Pin Lone Main Street , North Dagon TSp , Yangon Area : 60' × 40' Type : 5 RC Roomtype : 8 Master Bedroom , 3 Single Bedroom , Parguet , AC ,Kitchen , comfortable for school and companay and office တည္ေနရာ - ပင္လံုလမ္းမေပၚ ၊ ေျမာက္ဒဂံု ၊ ရန္ကုန္ အက်ယ္အဝန္း - ေပ ၆၀ × ေပ ၄၀ အမ်ိဳးအစား - ၅...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္တြင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္း ၂၆.၂၈ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ၿမဳိ႕နယ္၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေျမာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေျမာက္ဒဂုံသည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၂၄ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္းတုိ႔ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး တကၠသုိလ္ျဖစ္သည့္ ဒဂုံတကၠသုိလ္ တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ေျမကြက္မ်ား ၊ ေျမလြတ္မ်ား ၊ စက္မႈဇုန္မ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးက တဆင့္ ဒဂုံတကၠသုိလ္အထိ တုိက္ရုိက္သြားႏုိင္သည့္ ရထားလမ္းလည္းတည္ရွိသည္ ။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း ရွိသည့္အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္စုံ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ အေဆာင္လည္း အမ်ားအျပားတည္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ လာေရာက္ေျပးဆြဲသည့္အတြက္ သြားလာရလြယ္ကူ ေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာမည့္ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ေကာင္းေသာ ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။