ကြန္ဒို ငွါးရန္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာ့အလွကြန္ဒိုတြင္ အခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ျမန္မာ့အလွကြန္ဒို၊ (20' x 50')1 Master , 1 Single, 1 air-con, Full decoration, RC ခင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ကြန္ဒုိ ငွားရန္ရွိသည္

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္းမ ရတနာျမိဳင္ ကြန္ဒုိ (20×50) 1MBR 1BR 8.5L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ ၄၉လမ္းကြန္ဒို

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိိဳ႕နယ္တြင္ (3600) sqft PH မာစတာအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ပါေကး၊ sky net, ပါကင္၊ ပရိေဘာဂပါ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုတိိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္တေထာင္ ၄၉ လမ္းကြန္ဒိုတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနအခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
အက်ယ္အ၀န္း 20x60 ေပရွိသည့္ ကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္တြင္ Master Bedroom 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း ၁ ခန္း၊ Aircons 3 လံုးႏွင့္ ပရိေဘာဂပါရွိေသာ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတန္ကြန္ဒိုအခန္းျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္တေထာင္ See Green ကြန္ဒိုတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အခန္းငွားမည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
အက်ယ္အ၀န္း 2000 စတုရန္းေပက်ယ္၀န္းသည့္ ကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္ျဖစ္သည္။ အခန္း ၂ ခန္း ၊ Aircons 4 လံုးပါရွိၿပီး ေနရာေကာင္း ကြန္ဒိုအခန္းျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းကြန္ဒိုတြင္ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး အခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
အက်ယ္အ၀န္း 25x 60 ေပရွိၿပီး Master Bedroom ၁ ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း ၂ ခန္း၊ Aircons 4 လံုးပါရွိသည့္ အသင့္ေနထိုင္နုိင္ေသာ လူေန ရံုးခန္းအတြက္သင့္ေတာ္သည့္ အခန္းျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊သိမ္ျဖဴလမ္း White Cluoud ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊သိမ္ျဖဴလမ္း White Cluoud ကြန္ဒိုတြင္ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္။(1800 sqft) ရွိသည္။2Mbr၊1Br၊ပါေကးခင္းထားသည္။အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီးျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Condominium Unit For Rent Can Use Office in Thein Phyu Road

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
Condominium Unit For Rent Can Use Office =•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=• Theinphyu Road Bothataung Township - Room Size : 3450 Sq ft , 3th Floor - 3 Master Bedrooms, 2 Bedrooms - 2-Living Rooms & 2-Dining Rooms - All room with windows, - 2 Balconies , Car Park, - 24 hr backup generator & Security - Near City Mart, Gamone Pwint Shopping Mall, Pansodean Jetty and Botataung Pagoda -------------------------------------- Rental Fee- 2600$ -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Peace Condo တြင္အခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တေထာင္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ (1450sq)က်ယ္ျပီး 1MBR,1BR,4AC,Ph ပါ၀င္ေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

5th Floor Condominium Unit For Rent in Botahtaung Tsp.

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
Condominium Unit For Rent =•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=• Theinphyu Road Bothataung Township - Room Size : 1390 Sq ft , 5th Floor - 1 Master Bedroom, 2 Bedrooms - Fully Furnished, Good View - Car Park, Gym, Internet Access - 24 hr backup generator & Security - Near City Mart, Gamone Pwint ,YKKO Shopping Mall, Pansodean Jetty and Botataung Pagoda -------------------------------------- Rental Fee -2200$/per month (Nego;)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Condominium Unit For Rent Can Use Office

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
Condominium Unit For Rent Can Use Office =•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=• Theinphyu Road Bothataung Township - Room Size : 2780 Sq ft , 3rd Floor - 3 Master Bedrooms, 1 Bedroom - Fully Furnished, SKY Net - Car Park, Gym, - 24 hr backup generator & Security - Near City Mart, Gamone Pwint ,Shopping Mall, Pansodean Jetty, Thai and Singapore Restaurant -------------------------------------- Rental Fee - 2700$/per month (Nego;)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

United Condo တြင္ေျမညီထပ္အခန္းငွားရန္ရိွသည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
Anbo (or) United Condo 28' x 54' Hall, ထပ္ခိုးပါ၊ ဘဏ္အျပင္အဆင္ အနည္းငယ္ 80သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ ၄၉လမ္းကြန္ဒို

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (25 x 60) 5F မာစတာအိိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၄)လံုး၊ ကၽြန္းပါေကး၊ ပရိေဘာဂပါ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

For Rent @ Downtown (Office)

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
For Rent @ Downtown (Office) * Location: Botahtaung Tsp (in front of Bo Aung Kyaug Sein Gay Har ) * Building Square feet: 1800 sqft * Property Type – Condo * Master Bedroom: 1 * Single Bedroom: 2 * Living room * Kitchen * Bathrooms and toilets * Air condition: 6 * Price -15 L (MMK) (Negotiate) * Other Features: office Call now for more details and viewing.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Condo for rent(ကြန္ဒိုဌားရန္)

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
Condo for Rent (Downtown Area) Size: 1800 Sqft 1 Master Bedroom,2 Bedrooms, Parquets floor, 4 air conditioner, Lift, Backup Generator. Price: USD 999 per months (Nego) Location : 52nd Street, Botahtaung Tsp. Closed Botahtaung Pagoda and East point Ocean Shopping Center. လူေနရန္ႏွင့္ ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ အထူးသင့္ေတာ္သည့္ ကြန္ဒို အခန္းက်ယ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ ရတနာၿမိဳင္ကြန္ဒို

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (25 x 63) 5F မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ပါေကး၊ ပရိေဘာဂပါ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ ေရႊကမၻာ တာ၀ါ

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိိဳ႕နယ္တြင္ (25 x 60) 5F မာစတာအိိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၄)လံုး၊ ဖုနး္၊ ပရိေဘာဂပါ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရုိင္တြင္တည္ရွိသည့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ၂.၄ ကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ downtown ၆ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ပါဝင္သည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၀ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ဆံေတာ္ရွင္ဗုိလ္တေထာင္ေစတီေတာ္ကုိအစြဲဲျပဳၿပီး ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ဟု ေရွးယခင္ကေခၚဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ အေၾကာင္းမွာမူ ေစတီေတာ္ကုိတည္သည့္အခါ ဆံေတာ္ကုိ ဗုိလ္ေျခတစ္ေထာင္တုိ႔ျဖင့္ ႀကဳိဆုိခဲ့ေသာအရပ္ျဖစ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္တေထာင္ေစတီဟု အမည္တြင္ခဲဲ့သည္ ။ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း(၅) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း ၁ ခုတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အေရွပုိင္းခရုိင္၏အဓိက ေဆရုံႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံ (၃) ရုံ ၊ ကုိယ္ပုိင္ ေဆးရုံ (၃) ရုံလည္းတည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ထင္ရွားေသာ ေၾကးမုံသတင္းစာတုိက္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သလုိ ျမန္မာ့ေရးေၾကာင္းကုန္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘာၤရုံးအေျခစုိက္ရာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းက အကြက္က်က်တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ကုိလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာတည္ရွိသည္ ။ ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေဆာက္အဦးသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားကုိ အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လက္ရွိဝန္ႀကီးမ်ားရုံး(ယခင္ အတြင္းဝန္ရုံး) တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အျခားသမုိင္းဝင္ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ယခုလက္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အ.မ.က (၂) ၊ အ.မ.က (၄) ၊ အ.မ.က(၆) ႏွင့္ ဗုိလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းရွိ စီရင္ဘပ္တစ္ ခရစ္ယာဥ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ၊ ျမန္မာျပည္တြင္း အႀကီးဆုံး ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းႀကီးျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမေပၚရွိ စိန္႔ေမရီဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတုိ႔သည္ ၿဗီတိသွ်ေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကုိ အေျမာက္အမ်ားျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္သစ္အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေခတ္ေဟာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားဟာ လည္း ယေန႔တုိင္ မပ်က္စီးပဲ သက္ဝင္လ်က္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။