စင္ကာပူတြင္ က်င္းပမည့္ ဓာတ္ေလွကားပါသည့္ တိုက္ခန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုမ်ား အထူးအေရာင္းျပပြဲ

(iMyanmarHouse.com မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည္)

က်ပ္သိန္း (၅၀၀) မွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) အတြင္းရွိ ဓာတ္ေလွကားပါတဲ့ တိုက္ခန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုမ်ား

အတိုး (လံုးဝ) မပါ လေပါင္း (၃၀) မွ (၅၀) အတြင္း ေပးသြင္းရမည့္ အရစ္က်စနစ္

ကမာ႐ြတ္ ၊ မရမ္းကုန္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာ ျမိဳ ႔နယ္မ်ားရွိ Project မ်ား

♦ အခန္း Booking လုပ္ရန္အတြက္ စရံေငြ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ယူလာပါ ♦

အတန္ဆံုးေစ်းႏႈန္း ၊ အစံုလင္ဆံုးအမ်ိဳးအစား ၊ အေကာင္းဆံုးေငြေခ်စနစ္ ၊ ခိုင္မာမႈ ႔ရွိသည့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ။

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: Peninsula Plaza (ပင္နဆူလာ ပလာဇာ) Unit #04-59
(၄ လႊာ၊ ဓာတ္ေလွကားအတက္၊ သေျပႏုဆိုင္ေရွ ႔)
Singapore
က်င္းပမည့္ရက္: ၂ ၊ ၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ (စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီအထိ

ေရာင္းခ်မည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွာ

♦ အခန္း Booking လုပ္ရန္အတြက္ စရံေငြ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ယူလာပါ ♦

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: Peninsula Plaza (ပင္နဆူလာ ပလာဇာ) Unit #04-59
(၄ လႊာ၊ ဓာတ္ေလွကားအတက္၊ သေျပႏုဆိုင္ေရွ ႔)
Singapore
က်င္းပမည့္ရက္: ၂ ၊ ၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ (စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီအထိ

တည္ေနရာျပေျမပံု