Shwe Zabu River View Condominium Promotion

(iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမွဴး က်င္းပသည္။)

လစဥ္ ငွားရမ္းခ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ရရွိေနသည့္ အခန္းမ်ားအား အငွားစာခ်ဳပ္ပါ လႊဲေျပာင္းေပးျပီး ေရာင္းခ်ေပးမည္။

ဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃)ႏွစ္ မွ (၁၅)ႏွစ္အထိ အရစ္က်ဝယ္ယူႏိုင္မည္။

သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည္။

Shwe Dagon Pagoda View ႏွင့္ River View အခန္းမ်ား

Shwe Zabu River View Condominium Promotion

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: Shwe Zabu River View Condominium ေျမညီထပ္ ၊
အလံုကမ္းနားလမ္း ၊ ရန္ကုန္
က်င္းပမည့္ရက္: ၃ ရက္ ႏွင့္ ၄ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇ (စေန ၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ စကာၤပူနည္းပညာမ်ားျဖင့္ လွပခန္႔ညားစြာ တည္ေဆာက္ ထားေသာ ကြန္ဒိုအေဆာက္အဦးမွ ေရႊတိဂံုေစတီျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္၏ အလွအပမ်ားကို ရႈျမင္ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ယဥ္ေၾကာက်ပ္တည္း ရႈပ္ေထြးမႈ မရွိေသာ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္းမႀကီးေပၚေျမအက်ယ္အ၀န္း (၁.၅ ဧက) ရွိေသာ ေျမေပၚတြင္ Tower (၄) လံုးပါ၀င္ၿပီး အခန္းေပါင္း (၁၀၄-ခန္း)ျဖင့္ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

Condominium တြင္ ပါ၀င္မည့္ Facilities မ်ား

Electrical System

3MVA, Fuji Transformer Japan (Dry Type) တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ (10-Years Maintenance Free)

လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ (Cable System) အသံုးမျပဳဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ ကြန္ဒိုအေဆာက္အဦးမ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးေသာ (Aluminium Busduct System) (Nissin Japan) ျဖင့္လွ်ပ္စစ္မီးလိုင္းမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ Stabilizer တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ျခင္း၊ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးျခင္း၊ မီးႀကိဳးမ်ားၾကြက္ကိုက္သည့္အႏၱရာယ္မွ ကင္းေဝးေစျခင္း။

၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ရန္ 880 KVA (Kohler Power System, U.S.A) Generator (၂-လံုး) တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း။

Automatic Dual Meter System တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ (EPC & Generator) မီတာယူနစ္မ်ားကို အလိုအေလွ်ာက္ခြဲျခားဖတ္ေပးျခင္း။

Water System

ေရကို Centralize System ျဖင့္ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း

ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္းအတြက္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားေသာ Multi Layer Pipe မ်ားသည္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကၽြန္းဆြယ္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Shwe Zabu River Complex တြင္သာ ပထမဆံုးတပ္ဆင္အသံုးျပဳထားျခင္း Multi Layer Pipe မ်ားအတြက္ ၁၀-ႏွစ္အာမခံေပးထားျခင္း

ေရသံုးစြဲမႈ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေစရန္ စည္ပင္သာယာေရးအျပင္အရံအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အ၀ီစိတြင္ ၁၀-လက္မ (၄-တြင္း)ပါရွိျခင္း

Lift

(၁၃-ေယာက္)စီး (Schindler Lift) (၈-စီး) တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း

ဓါတ္ေလွကားလံုၿခံဳေရးအတြက္ Double Card Access Security System တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း

Security System

လံုၿခံဳေရးစနစ္အတြက္ Video Phone, CCTV မ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္း

ဓါတ္ေလွကား ၀င္ေပါက္တြင္ Security Door မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ အျပင္လူမ်ား မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း

Basement Car Parking အတြက္ Card System ျဖင့္ (Auto Gate Barrier) မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပကားမ်ား၀င္ေရာက္မရပ္နားႏိုင္ျခင္း

Automatic Fire Protection System

မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ရန္အတြက္ (ဂါလံ-၃၀၀၀၀ ဆံ့) မီးသတ္ေရကန္ထားရွိေပးျခင္း

မီးၿငိမ္းသတ္စနစ္မ်ား၊ Fire Alarm System မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္း

Public Area

Relax Area တြင္ မိသားစုမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အပန္းေျဖႏိုင္ရန္ Green Area မ်ားပါရွိျခင္း

သာေရးနာေရးခန္းမအတြက္ လူ (၅၀)ဆံ့ခန္းမက်ယ္ပါရွိျခင္း။

၂၄ နာရီလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားအလြယ္တကူ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ Mini Mart ပါရွိျခင္း။

ကေလးမ်ားအတြက္ Playground (Professional) ပါရွိျခင္း။

Ambassador Lounge/ Beauty Saloon/ Gum Room (professional) ပါရွိျခင္း။

ျမစ္ View ကိုေတြ႔ျမင္ခံစားႏိုင္မည့္ Swimming Pool ပါရွိျခင္း

မိသားစု (၁၉) ေယာက္ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္မည့္ Karaode & Home Theatre ပါရွိျခင္း (အသံုးျပဳႏႈန္းထားအေနျဖင့္ (၁) နာရီပ်မ္းမွ် က်ပ္ ၁၀၀၀၀ိ/- မွ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ိ/- ျဖင့္ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း)

Type

Tower A - Type 1 - 2100 sqft

Tower A - Type 2 - 2300 sqft

Tower C - Type 3 - 2200 sqft

Tower C - Type 4 - 2200 sqft

အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု

ကြန္ဒိုေနမိသားစုမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာစြာေနတိုင္ရန္အတြက္ က်ယ္၀န္းေသာ အခန္းဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားျဖင့္(၂၁၀၀ စတုရန္းေပ၊ ၂၂၀၀-စတုရန္းေပ၊ ၂၃၀၀ စတုရန္းေပ) စသည့္အက်ယ္အ၀န္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။

ေလေကာင္းေလသန္႔ႏွင့္ အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရရွိႏိုင္ရန္ Double Glass မွန္မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ အသံလံုျခင္း၊ အေအးဓါတ္ကို ထိန္းေပးထားျခင္း။

အခန္းအတြင္းပိုင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ဧည့္ခနး္ႏွင့္အိပ္ခန္းမ်ားတြင္ ကၽြန္းပါေကးခင္းေပးျခင္း၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား အားလံုးကို ေၾကြျပား အျပည့္ကပ္/ခင္းေပးျခင္း။

ဘိုထိုင္၊ ေဘစင္မ်ားကို (INAX) အမွတ္တံဆိပ္မ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္း

မီးဖိုခန္းမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ Kitchen Counter & Cabinet မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္း၊ မီးဖုိခန္းနံရံႏွင့္ ၾကမ္းခင္းတြင္ ေၾကြျပားအျပည့္ကပ္/ခင္းေပးျခင္း။

Centralize Antenna System တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ သီးျခား Antenna မ်ား၊ စေလာင္းမ်ား တပ္ဆင္ရန္မလိုအပ္ျခင္း။

လိုင္းဖုန္း(၁ လံုး) ပါရွိျခင္း။

အိမ္အ၀င္ Main Door ကိုခန္႔ညားလွပေသာ (YKK AP-Japan အမွတ္တံဆိပ္) Security door မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း။

ကြန္ဒိုအခနး္ (၁) ခန္းစီအတြက္ ကားပါကင္ (၁ စီး) ထားရွိေပးျခင္း။

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: Shwe Zabu River View Condominium ေျမညီထပ္ ၊
အလံုကမ္းနားလမ္း ၊ ရန္ကုန္
က်င္းပမည့္ရက္: ၃ ရက္ ႏွင့္ ၄ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇ (စေန ၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

တည္ေနရာျပေျမပံု

အနီးအနားရွိ ထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ား

  • အလံုတာ၀ါ
  • ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ရံု(အလံု)

ပါဝင္သည့္ Facilities မ်ား

အားကစားရံု (Gym)
ကားပါကင္
ေရကူးကန္
အသားကင္လုပ္စားရန္ေနရာ
အစည္းအေဝးခန္းမ
တင္းနစ္ရိုက္ကြင္း
ကေလးကစားကြင္း
၂၄နာရီလံုျခံဳေရး
ကာရာအိုေကခန္း
ရုပ္ရွင္ရံု
မီနီမတ္
ဓာတ္ေလွကား
အေရးေပၚမီးသတ္စနစ္
CCTV ကင္မရာ
ဘံုေရေပးေဝေရးစနစ္
တံခါးလံုၿခံဳေရးေသာ့စနစ္
ကိုယ္ပိုင္မီတာ
ထရန္စေဖာ္မာ
မီးစက္