လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းရန္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္,ေခမာသီလမ္းမႀကီး(မၾကာမီေလးလမ္းသြားလမ္းမႀကီးခင္းေတာ့မည္ 40'×60'ေပ, ေပပိုအေနာက္ 40'ေပ, 40'×100 ေျမကြက္ေရာင္းမည္...

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
စီးပြားေရးလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ , ဘဏ္ဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ ကြန္ဒိုေဆာက္ရန္သင့္ေတာ္ ,...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာ ၂၀x၆၀ ေဝပုလႅဂရံအမည္ေပါက္ အေရာင္း

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေဝပုလႅ ၂၀ x ၆၀ တိုက္ခံ၂ ထပ္အိမ္ မီတာ ကိုယ္ပိုင္ ဂရံအမည္ေပါက္ ေစ်းေက်ာင္းကားမွတ္တိုင္နီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

20-60 ေျမကြက္ နွင့္ အသင့္အတင့္ အိမ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 600 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
နြယ္သာကီ (7 ) လမ္း အေရွ႕ျခမ္း ေနအိမ္ အေရွ့လွည့္ လမ္းသန့္ ရပ္ကြက္သန့္ ေစ်းနီး ေက်ာင္းနီး စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ေဆာက္ရန္ / ကန္ထရိုက္ေဆာက္ရန္ သင့္ေတာ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

** ေျမာက္ဥကၠလာ သုနႏၵလမ္းမ(ဂုတ္)တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ **

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
* 62×100 ဂရံ RC1 5200 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပ ႏြယ္နီလမ္း အတြင္း လံုးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ျခံေရာင္းရန္ရိွ့သည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ရန္ကုန္တိုင္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ႏြယ္နီလမ္းတြင္ လံုးခ်င္း အိမ္ႏွင့္ျခံေရာင္းရန္ရိွသည္။ တိုက္ခံအမ်ိဳးအစား တစ္ထပ္ခြဲ အိမ္ႏွင့္ ျခံအက်ယ္ ၂၇ ေပ ၆၀ ေပ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

*** သုနႏၵာလမ္းသြယ္ရွိ 20'x60'ၿခံ ႏွင့္ တစ္ထပ္တိုက္အား ေရာင္းမည္ ***

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,100 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (စ)ရပ္ကြက္ သုနႏၵာလမ္းသြယ္ (သုဓမၼာလမ္းမႀကီးေက်ာကပ္လမ္း) 20'x60' (ဂရမ္မိတၱဴ) + တစ္ထပ္တိုက္ ေရ + မီတာ (ညွိႏႈိင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

*** သုနႏၵာလမ္းသြယ္ရွိ 20'x60' ၿခံ ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္တိုက္အား ေရာင္းမည္ ***

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 850 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (စ)ရပ္ကြက္ သုနႏၵာလမ္းသြယ္ - 20'x60' (ဂရမ္မူရင္း) + ေရ + မီတာ - 2RC တိုက္သစ္ (ဘုရားခန္း / ဧည့္ခန္း / အိပ္ခန္း ၅ခန္း / ထမင္းစားခန္း) - AirConn ၃လံုး + ပါေကး/ေၾကြျပားခင္းျပီး (ညွိႏႈိင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

*** ေခမာေက်ာင္းလမ္းေမးတင္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ေနရာေကာင္း 20'x60' ၿခံႏွင့္အိမ္ ေရာင္းမည္ ***

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ေခမာေက်ာင္းလမ္းေမးတင္ - 20'x60' (ဂရမ္အမည္ေပါက္) - ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ + ေရ + မီတာ (ညွိႏႈိင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

*** ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ စ်ေစ်းအနီးရွိ 40'x60'ၿခံ ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္တိုက္အား ေရာင္းမည္ ***

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,850 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ဣျႏၵာလမ္းသြယ္ (စ်ေစ်းအနီး) 40'x60' (ဂရမ္အမည္ေပါက္) ႏွစ္ထပ္တိုက္ + ေရ + မီတာ (ညွိႏႈိင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

*** ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ကရုဏာလမ္းသြယ္ (ၾကိဳးတံတားအနီး)ရွိ 20'×60'ၿခံ ႏွင့္ တစ္ထပ္တိုက္အား ေရာင္းမည္ ***...

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ကရုဏာလမ္းသြယ္ (ၾကိဳးတံတားအနီး) 20'×60' (ဂရမ္မူရင္း - ေျမပိုပါရွိ) + တစ္ထပ္တိုက္/ထပ္ခိုး (အိပ္ခန္း - ၁ခန္း) - ေရ + မီတာ (ညိွႏႈိင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

*** ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (၆ေကြ႕မွတ္တိုင္အနီး)ရွိ 20'x60' ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္တိုက္ ေရာင္းမည္ ***

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ဧရာလမ္းသြယ္ (၆ေကြ႕မွတ္တိုင္အနီး) 20'x60' (ဂရမ္မူရင္း) + ႏွစ္ထပ္တိုက္ ေရ + မီတာ + ေၾကြျပားခင္းျပီး (ညွိႏႈိင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္တည္ရွိေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ၂၈.၃ ကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေျမာက္ဥကၠလာသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၉ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ထူးခြ်န္ေသာ ဆရာဝန္ေလာင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသုိလ္(၂) တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ ေဆး(၂) ၏ တြဲဖက္သင္ၾကားေရး ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရုံသည္ ၿမဳိ႕နယ္၏ အာထားရေသာ က်န္မာေရးေစာက္ေရွာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ သုဓမၼာလမ္းမေပၚရွိ မယ္လမုေစတီေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းထင္ရွားေသာ ေစတီပုထုိးမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ယခင္က တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပသည္ ယခုအခါ မ်ားစြာတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေစ်းဆုိင္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ လုံးခ်င္းအိမ္ တုိ႔ျဖင့္စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုအျဖစ္ေရာက္ ရွိလာၿပီးျဖစ္သည္။