အစီအစဥ္ :


ပုလဲၿမိဳ ႔သစ္ျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

အလုပ္ရုံ လုပ္ရန္ Power Meter ပါျပီး ပုလဲၿမိဳ ႔သစ္ျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္

အလုပ္ရုံ လုပ္ရန္ Power Meter ပါျပီး ပုလဲၿမိဳ ႔သစ္ျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္

ပုလဲၿမိဳ ႔သစ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 1

4 သိန္း (က်ပ္)

အမွတ္ (၃) လမ္းမျကီးေဘးတြင္ ေျမကြက္အက်ယ္ငွားရန္၇ွိသည္။

အမွတ္ (၃) လမ္းမျကီးေဘးတြင္ ေျမကြက္အက်ယ္ငွားရန္၇ွိသည္။

ပုလဲၿမိဳ ႔သစ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

200 သိန္း (က်ပ္)

အမွတ္ (၃)လမ္းမျကီးေဘးတြင္ ေျမကြက္အက်ယ္ ငွားရန္ရွိသည္ ။

အမွတ္ (၃)လမ္းမျကီးေဘးတြင္ ေျမကြက္အက်ယ္ ငွားရန္ရွိသည္ ။

ပုလဲၿမိဳ ႔သစ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

70 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္သစ္ ငွားရန္

လံုးခ်င္းအိမ္သစ္ ငွားရန္

ပုလဲၿမိဳ ႔သစ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 2

2.50 သိန္း (က်ပ္)

ပုလဲျမို႕သစ္တြင္လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္ရွိသည္။

ပုလဲၿမိဳ ႔သစ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 0
  • 0

3 သိန္း (က်ပ္)