အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္

ျပင္ဦးလြင္ ကန္ေတာ္ႀကီး ပန္းၿခံအနီး ေဂါက္ကလပ္ လမ္းမေပၚ လံုးခ်င္း ႏွစ္ထပ္ငွားမည္။

 ျပင္ဦးလြင္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ၿခံအက်ယ္ 60' x 80' ေပၚရွိ လံုးခ်င္း ႏွစ္ထပ္ ငွားရမ္းေပးပါမည္။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီး ပန္းၿခံအနီး၊ Golf Club လမ္းမေပၚ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ငွားရမ္းေပးမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ငွားမည္

 ျပင္ဦးလြင္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
စိတ္ျငိမ္ ရပ္ကြက္တြင္ရွိ၍ ျမိဳ႕ ထဲနွင့္နီးေသာ အိမ္ မ ၾကီး အား ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္