ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ျခံ ႏွစ္​႐ွည္​ငွါးရန္​ရိွသည္​

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေခ်ာင္းသာကမ္းေၿခ တည္းခိုရိပ္သာ ငွားရန္ရွိသည္။

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 7
  • 10

320 သိန္း (က်ပ္)

ေခ်ာင္းသာတြင္ လိုင္စင္ပါ Guest House ငွား မည္

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 7
  • 0

27 သိန္း (က်ပ္)