အစီအစဥ္ :

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

တိုက်လုံးချင်းငှားရန်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

7 သိန္း (က်ပ္)

လူနေဆိုင်ခန်းငှါးမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

9 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

အိမ်ငှားမည်

မအူပင္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

1.80 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

မြေငှားမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

21 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

အိမ်နှင့်ခြံငှားမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

6 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

ခြံငှားမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္