အစီအစဥ္ :

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ

လူနေဆိုင်ခန်းငှါးမည်

ပုသိမ် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

 • 1
 • 0

9 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

စားသောက်ဆိုင်ငှားမည်

မအူပင် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

 • 2
 • 2

15 သိန်း (ကျပ်)

ချောင်းသာ ကမ်းခြေ စားသောက်ဆိုင်ခန်း ငှားမည်

ပုသိမ် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

 • 2
 • 3

5 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

လုံးချင်းတိုက်ငှားမည်

ပုသိမ် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 2
 • 0

5 သိန်း (ကျပ်)

လူနေဆိုင်ခန်းငှါးမည်

ပုသိမ် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

 • 1
 • 0

9 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

ဂိုဒေါင် အကြီး ငှားမည်

ပုသိမ် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 2
 • 2

6 သိန်း (ကျပ်)

အိမ်လုံးချင်း ငှားမည် / ရောင်းမည်

ပုသိမ် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 0
 • 0

5 သိန်း (ကျပ်)

ချောင်းသာ ကမ်းခြေ ဆိုင်ခန်း ငှားရန်

ပုသိမ် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

 • 2
 • 3

6 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

နှစ်ထပ်တိုက်လုံးချင်း ငှားမည်

ပုသိမ် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 2
 • 0

4 သိန်း (ကျပ်)

လူနေဆိုင်ခန်းငှါးမည်

ပုသိမ် | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

 • 1
 • 0

9 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်