အစီအစဥ္ :

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ချောင်းသာ ကမ်းခြေ စားသောက်ဆိုင်ခန်း ငှားမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 3

5 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

လုံးချင်းတိုက်ငှားမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

လူနေဆိုင်ခန်းငှါးမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

9 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

ဂိုဒေါင် အကြီး ငှားမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

6 သိန္း (က်ပ္)

အိမ်လုံးချင်း ငှားမည် / ရောင်းမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ချောင်းသာ ကမ်းခြေ ဆိုင်ခန်း ငှားရန်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

နှစ်ထပ်တိုက်လုံးချင်း ငှားမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

လူနေဆိုင်ခန်းငှါးမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

9 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

တိုက်လုံးချင်းငှားရန်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

7 သိန္း (က်ပ္)

လူနေဆိုင်ခန်းငှါးမည်

ပုသိမ္ | ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

9 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္