အစီအစဥ္ :


ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္ ၂-ထပ္ခြဲလုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္ ၂-ထပ္ခြဲလုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ပုသိမ္|ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 10

17 သိန္း (က်ပ္)

FACTORY BUILDING HIGHT 14'feet 135'L *135W 相當於535台坪面積空地800坪面積

FACTORY BUILDING HIGHT 14'feet 135'L *135W 相當於535台坪面積空地800坪面積

မအူပင္|ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 1

$ 1,200,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္တည္းခိုခန္းငွားမည္

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္တည္းခိုခန္းငွားမည္

ပုသိမ္|ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 8
 • 10

17 သိန္း (က်ပ္)

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္တည္းခိုခန္းငွားမည္.

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္တည္းခိုခန္းငွားမည္.

ပုသိမ္|ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 8
 • 10

17 သိန္း (က်ပ္)

factory for rent at mabin city near university of maubin

မအူပင္|ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

factory for rent at mabin city near university of maubin

မအူပင္|ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

700,000 သိန္း (က်ပ္)

၁၅ေပ×၃၅ေပ၊ ဆိုင္ခန္း

ပုသိမ္|ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)