ငွါးရန္ (Ko Phyo Real Estate)

သံသုမာလမ္းေပၚ (30-60) ျခံရုံးခန္း ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

20 သိန္း (က်ပ္)

သံသုမာလမ္းေပၚ (30-60) ျခံရုံးခန္း ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

20 သိန္း (က်ပ္)

အင္းဝလမ္းမေပၚ ၂ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္း ငွးမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

အင္းဝလမ္းမေပၚ ၂ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္း ငွးမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

11 သိန္း (က်ပ္)

အင္းဝလမ္းမေပၚ ၂ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္း ငွးမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

11 သိန္း (က်ပ္)

အင္းဝလမ္းမေပၚ ၂ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္း ငွးမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

11 သိန္း (က်ပ္)

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းသြယ္ (30-60) လုံးခ်င္း ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

5.90 သိန္း (က်ပ္)

အင္းဝလမ္းမေပၚ (18 x 54) ပထမထပ္ျပင္ဆင္ျပီး အခန္းက်ယ္ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 1

4 သိန္း (က်ပ္)

အင္းဝလမ္းမေပၚ (18 x 54) ပထမထပ္ျပင္ဆင္ျပီး အခန္းက်ယ္ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

4 သိန္း (က်ပ္)

ကုန္းေဘာင္လမ္းသြယ္(20-60) လုံးခ်င္းငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

5 သိန္း (က်ပ္)