ငွါးရန္ (Land And Houses Co.,Ltd)

(35'x60')အက်ယ္၊ လမ္းမေတာ္၊ အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊ ေနရာေကာင္း 2RC ငွားရန္ရွိ

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 0
  • 0

60 သိန္း (က်ပ္)

(100'x60')အက်ယ္၊ ေတာင္ဒဂံု၊ စည္ပင္လမ္းမ၊ ျပင္ဆင္ၿပီး 2RC ငွားရန္ရွိ

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 2
  • 3

30 သိန္း (က်ပ္)

(19'x55')အက်ယ္၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေမတၱာလမ္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး Mini Condo ငွားရန္ရွိ

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 2
  • 2

$ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(70'x25')အက်ယ္၊ သာေကတစက္မႈဇုန္၊ ျမမာလာလမ္း၊ Liftပါ Office Tower 1F to 4F ငွားရန္ရွိ

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

$ 1,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(130'x70')အက်ယ္၊ သာေကတစက္မႈဇုန္၊ ျမမာလာလမ္း 2way use warehouse+Office ငွားရန္ရွိ

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

$ 10,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)