ငွါးရန္ (Land And Houses Co.,Ltd)

(5000 sqft)အက်ယ္,9 မိုင္,ေ အဝမ္းလမ္း(ေ နရာေ ကာင္း)3RC ငါွးရန္ ရွိသည္

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 6

49 သိန္း (က်ပ္)

တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း‌ေဟာင်းလမ်းမ,ဂုတ် 2RC ငှါးရန်ရှိသည်

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

$ 6,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(100x120)အက်ယ္,ဂ်ပန္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာ,ေ နရာေ ကာင္း 2RC ငွါးရန္ရွိသည္

အင္းစိန္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

35 သိန္း (က်ပ္)

(60x80)အက်ယ္,ကမာရြတ္,ျပည္လမ္းမအနီး,မာလာလမ္း. 2RC ငွါးရန္ရွိသည္

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

45 သိန္း (က်ပ္)

(100x100)အက်ယ္,တာေ မြ,orangeအနီး,ေ မတ္တာရိပ္မြန္အိမ္ရာ 5RC ငွါးရန္ရိွသည္

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 8

100 သိန္း (က်ပ္)

(70x120)အက်ယ္,ဒဂုံ, ျပည္လမ္းမ ဂုတ္, အမ်ိုးသားျပတိုက္အနီး 2RC ငွါးရန္ရွိ

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

50 သိန္း (က်ပ္)

(45x100)အက်ယ္,ဒဂုံ,ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း 4RC တိုက္သစ္ ငါွးရန္ရွိသည္

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 8
 • 9

$ 12,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(70x100)အက်ယ္,ေ ရြွတိဂုံဘုရားလမ္းမေ ပါ္ 2RC ငါွးရန္ ရွိသည္

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 6

$ 8,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(68x58)အက်ယ္,၇ မိုင္,ျပည္လမ္းမအနီး ေ နရာေ ကာင္း 2RC ငွါးရန္ရွိသည္

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

25 သိန္း (က်ပ္)

(25x45)အက်ယ္,ရန္ကင္း,အေ နာ္ရထာလမ္း.,2F ငွါးရန္ရိ္ွသည္

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

7.50 သိန္း (က်ပ္)