ငွါးရန္ (Land And Houses Co.,Ltd)

(5000sqft)အက်ယ္၊ မရမး္ကုန္း၊ 9-မိုင္၊ ေအ၀မ္းလမ္းမအနီး ေနရာေကာင္း 3RC ငွားရန္ရွိ

(5000sqft)အက်ယ္၊ မရမး္ကုန္း၊ 9-မိုင္၊ ေအ၀မ္းလမ္းမအနီး ေနရာေကာင္း 3RC ငွားရန္ရွိ

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 6

48 သိန္း (က်ပ္)

(670sqft)အက်ယ္၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ Time Square Condo, အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိ

(670sqft)အက်ယ္၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ Time Square Condo, အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိ

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

$ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(85'x175')အက်ယ္၊ ကမာရြတ္၊ အင္းယားလမ္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး 2RC ငွားရန္ရွိ

(85'x175')အက်ယ္၊ ကမာရြတ္၊ အင္းယားလမ္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး 2RC ငွားရန္ရွိ

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(100'x116')အက်ယ္၊ ေရႊေပါက္ကံစက္မႈဇုန္၊ 4RC ငွားရန္ရွိ

(100'x116')အက်ယ္၊ ေရႊေပါက္ကံစက္မႈဇုန္၊ 4RC ငွားရန္ရွိ

ေျမာက္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

70 သိန္း (က်ပ္)

(3ဧက)အက်ယ္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္၊ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိ

(3ဧက)အက်ယ္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္၊ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိ

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

250 သိန္း (က်ပ္)

(3.5ဧက)အက်ယ္၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁)၊ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိ

(3.5ဧက)အက်ယ္၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁)၊ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိ

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

280 သိန္း (က်ပ္)