ငွါးရန္ (Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd)

မရမ္းကုန္းျမဳို့နယ္ ေရြွက႓မာ႓ၻအိမ္ယာတြင္တိုက္ခန္းငွားရန္

မရမ္းကုန္းျမဳို့နယ္ ေရြွက႓မာ႓ၻအိမ္ယာတြင္တိုက္ခန္းငွားရန္

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

$ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လိွဳင္ျမိဳ့နယ္ အုတ္က်င္းလမ္းမတြင္mini condoငွားရန္

လိွဳင္ျမိဳ့နယ္ အုတ္က်င္းလမ္းမတြင္mini condoငွားရန္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

လိွဳင္ျမဳ့ိနယ္ ကန္လမ္းအနီးmini condoငွားးရန္

လိွဳင္ျမဳ့ိနယ္ ကန္လမ္းအနီးmini condoငွားးရန္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

လိွဳင္ျမိဳ့နယ္တြင္mini condo ငွားရန္

လိွဳင္ျမိဳ့နယ္တြင္mini condo ငွားရန္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

လိွဳင္ျမိဳ့နယ္တြင္တိုက္ခန္းငွားရန္

လိွဳင္ျမိဳ့နယ္တြင္တိုက္ခန္းငွားရန္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

6 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္း တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္း တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3 သိန္း (က်ပ္)

မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္တြင္Pen.houseငွားရန္

မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္တြင္Pen.houseငွားရန္

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 1

6.50 သိန္း (က်ပ္)

လမ္းမေတာ္ ေျမညီ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္ ေျမညီ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္း လုံးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္း လုံးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 2

14 သိန္း (က်ပ္)