လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
 • လမ်းမကြီး၃ခုသို့ ဒဲ့ပေါက်၊ လမ်းမတန်း(မဟာဂန္ဏာရုံ လမ်းမကြီးနှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်း ထောင့်ကွက်) ဗထူးအိမ်​ယာ အနီး​ထောင့်​ကွက်​၆၃/၈၀ ရောင်းမည်​။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 18,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12934030 | iMyanmarHouse.com
28 May 2024 8:40 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်839 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12934030

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

မြေကွက် ၊ ခြံကွက်

63 ပေ x 80 ပေ 5040 စတုရန်းပေ

ဈေးနှုန်း 18,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

-ဗထူးအိမ်ယာ နှင့် (၁) မိနစ်ခန့် သာ လမ်းလျှောက်ရပါသည် ဗထူးအိမ်ယာများရဲ့အလယ်တည့်တည့် မဟာ ဂဏ္ဏာရုံလမ်းကျယ်နှင့်ကျမ်းမာရေးလမ်းထောင့် တွင်တည်ရှိတဲ့ မြေကွက်အရောင်းလေးပါ

-ခြံ၏ နံဘေးကျမ်းမာရေးလမ်းအတိုင်း နောက်ဘက်သို့ဆက်သွားလျှင် ယောက်ကော် ဘုရား ၊ ဗထူးအိမ်ယာများ ၊ ချင်းခရစ်ယာန် အသင်းချုပ်၊ချင်းဘောလုံးအသင်းချုပ်၊ဆေးရုံးproject၊စျေးproject ၊ Dream trainမိဘမဲ့ကလေးများနှင့် လူငယ်များ​​ပြုစု ပျိုးထောင် စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာ နှင့်မြောက်ဒဂုံ၏အထပ်အမြင့်ဆုံး ၁၂ထပ် ဟိုတယ်ကြီးများ ရှိပါသည် ၊ အ​ရှေ့တောင်ဘက်​လှည့်​၍ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းဒဲ့ပေါက် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းဒဲ့ပေါက် နှင့် ဗထူးလမ်းမကြီးအား ဒဲ့​ပေါက်​မျက်​နှာမူထားပါသည်

-ဒါ့အပြင် ရေ ၊ မီး လည်းရ ကွန်ကရစ်လမ်းကျယ်လည်းခင်းထားပြီး 63-80 ရှိပါတယ် ၊ နောက်မှာမြေပို ၁၀' ပါရှိပါတယ် ၊ ဗထူးလမ်းမပေါ် ပေ ၄၀x၆၀ တစ်ကွက် သိန်း (၁၉၀၀၀/၂၀၀၀၀) ကျော်ဖြစ်နေချိန် ပေ ၄၀x၆၀ ၂ကွက်စာထောင့်ကွက် ကျယ်ကြီးကို သိန်း (၁၈၀၀၀) နဲ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးနော်

- ဗထူးလမ်းမကိုလှမ်းမြင်နေရပြီး ဗထူးလမ်းမကိုမျက်နှာမူထားပါသည် ၊ super market ၊ KTV,Hotel နှင့် ဆိုင်ခန်းများပုဂ္ဂလိကဆေးခန်း ဆေးရုံများ ဆောက်လိုသူများအတွက်အထူးသင့်တော်ပါသည် ။ U10 VIP,48 ၇ပ်ကွက်တွင်ရှိပါတယ် ဈေးများ ၊ ကျောင်းများ ၊ ကိုယ်ပိုင်စာသင်ကျောင်းများ ၊ ကားမှတ်တိုင်များနှင့်နီးပါသည်။ Airport မှ ၁၅မိနစ်ခန့် သာမောင်းရပါသည်။၈မိုင်လမ်း ဆုံသို့ ၂၀မိနစ်ခန့် သာမောင်းရပါသည်။ dagon universityနှင့်၇မိနစ်ခန့်ပဲဝေးပါသည်

-အကျိုးတူကွန်​ဒို​ဆောက်​လိုသူများအားလည်းဖိတ်​ခေါ်ပါသည်​ ၊ ကားအစီး​ရေ ၂၀ခန့်​ရပ်​နားထားနှိုင်​ပါသည်​။ ၄ဘက်​၄တန်​မှ ၀င်​ထွက်​သွားလာနှိုင်​သော​ထောင့်​ကွက်​ဖြစ်​ပါသည်​။၈ထပ်​တိုက်​အလုံး ၅၀​လောက်​နှင့်​၂မိနစ်​အကွာအ​ဝေး တွင်​တည်​ရှိပါ​သော​ကြောင့်​မည်​သည့်​စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းမဆိုလုပ်​ကိုင်​ရန်​အရမ်းသင့်​တော်​သော​နေရာဖြစ်​ပါသည်​။ထောင့်ကွက် (၆၃'x၈၀') အကျယ်ရှိ၍ သိန်း (၁၈၀၀၀) သတ်မှတ်ထားပါသည်။နောက်တွင်မြေပို (၁၀) ပေရှိပါသည်။ဈေးနှုန်း အနည်းငယ်ညှိနှိုင်းနှိုင်ပါသည်။

-ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်မို့ အရှုပ်အရှင်းကင်းစိတ်ချရပြီး 09799591546/09250573921/ 09766773195 ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်

အချက်အလက်များ

 • မပြင်ဆင်ရသေး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ