Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

4145 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

               မၾကာေသာကာလအတြင္း အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဓိက အေရးပါအခ်က္အခ်ာက်၍ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမရွိေသာ အလံုလမ္းနားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ Shwe Zabu River View Complex တည္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းေရာက္ရွိႏိုင္ၿပီး ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု၊ ပနး္ၿခံ၊ ေစ်း စသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ အဆင့္အတန္းမွီစြာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ ျမစ္၏တစ္ဖက္ကမ္း အလွအပႏွင့္ သန္႔ရွင္း လတ္ဆတ္ေသာေလကို ရႈရိႈက္ရင္းၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ က်က္သေရေဆာင္ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ကို ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳႏိုင္ပါသည္။ Shwe Zabu River View Complex တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ Carparking ပါရွိမႈ ႏွင့္ အေဆာက္အဦးအတြင္း အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာကား၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ေစရန္ ကားအ၀င္အထြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ Shwe Zabu River Complex တြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီစြာေန ထိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Architectural ပိုင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ Structural ပိုင္းဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။

 

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

              Build Operate Transfer (B.O.T) စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ Condo Project မ်ားကဲ့သို႔ ေျမငွားသက္တမ္းကာလႏွစ္ ၃၀(သုိ႔) ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည့္ Condo အခန္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ " Shwe Zabu River Complex" သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္၍ အေဆာက္အဦးယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက မူလအေဆာက္အဦးထက္မက ႀကီးေသာအေဆာက္အဦးကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး အခန္းပိုင္ရွင္မ်ားမွ မိမိတို႔အခန္းမ်ားကို နဂိုမူလအတိုင္း ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းပိုင္ဆိုင္ၿပီး ေနာင္ေရးစိတ္ခ်စြာ၀ယ္ယူေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။

 

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

          လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေနာင္ ၃-ႏွစ္ၾကာမွ ရရွိႏိုင္မည့္ Condo Facilities မ်ားကို  Shwe Zabu Deik Construction မွတည္ေဆာက္ထားေသာ Shwe Zabu River View Complex တြင္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ မ်က္ျမင္ရရွိပိုင္ဆိုင္ေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ လူေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ၀ယ္ယူေနထိုင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

          ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ စကာၤပူနည္းပညာမ်ားျဖင့္ လွပခန္႔ညားစြာ တည္ေဆာက္ ထားေသာ ကြန္ဒိုအေဆာက္အဦးမွ ေရႊတိဂံုေစတီျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္၏ အလွအပမ်ားကို ရႈျမင္ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ယဥ္ေၾကာက်ပ္တည္း ရႈပ္ေထြးမႈ မရွိေသာ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္းမႀကီးေပၚေျမအက်ယ္အ၀န္း (၁.၅ ဧက) ရွိေသာ ေျမေပၚတြင္ Tower (၄) လံုးပါ၀င္ၿပီး အခန္းေပါင္း (၁၀၄-ခန္း)ျဖင့္ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

 

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Condominium တြင္ ပါ၀င္မည့္ Facilities မ်ား

Electrical System

 • 3MVA, Fuji Transformer Japan (Dry Type) တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ (10-Years Maintenance Free)
 • လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀ေစရန္ (Cable System) အသံုးမျပဳဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ ကြန္ဒိုအေဆာက္အဦးမ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးေသာ (Aluminium Busduct System) (Nissin Japan) ျဖင့္လွ်ပ္စစ္မီးလိုင္းမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ Stabilizer တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ျခင္း၊ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းျခင္း၊ မီးႀကိဳးမ်ားၾကြက္ကိုက္သည့္အႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀းေစျခင္း။
 • ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ရန္ 880 KVA (Kohler Power System, U.S.A) Generator (၂-လံုး) တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း။
 • Automatic Dual Meter System တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ (EPC & Generator) မီတာယူနစ္မ်ားကို အလိုအေလွ်ာက္ခြဲျခားဖတ္ေပးျခင္း။

 

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

Water System

 • ေရကို Centralize System ျဖင့္ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း
 • ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္းအတြက္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားေသာ Multi Layer Pipe မ်ားသည္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကၽြန္းဆြယ္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Shwe Zabu River Complex တြင္သာ ပထမဆံုးတပ္ဆင္အသံုးျပဳထာျခင္း Multi Layer Pipe မ်ားအတြက္ ၁၀-ႏွစ္အာမခံေပးထားျခင္း
 • ေရသံုးစြဲမႈ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေစရန္ စည္ပင္သာယာေရးအျပင္အရံအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အ၀ီစိတြင္ ၁၀-လက္မ (၄-တြင္း)ပါရွိျခင္း

 

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

 Lift

 • (၁၃-ေယာက္)စီး (Schindler Lift) (၈-စီး) တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း
 • ဓါတ္ေလွကားလံုၿခံဳေရးအတြက္ Double Card Access Security System တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း

 Security System

 • လံုၿခံဳေရးစနစ္အတြက္ Video Phone, CCTV မ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • ဓါတ္ေလွကား ၀င္ေပါက္တြင္ Security Door မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ အျပင္လူမ်ား မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း
 • Basement Car Parking အတြက္ Card System ျဖင့္ (Auto Gate Barrier) မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပကားမ်ား၀င္ေရာက္မရပ္နားႏိုင္ျခင္း

 

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

 

Automatic Fire Protection System

 • မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ရန္အတြက္ (ဂါလံ-၃၀၀၀၀ ဆံ့) မီးသတ္ေရကန္ထားရွိေပးျခင္း
 • မီးၿငိမ္းသတ္စနစ္မ်ား၊ Fire Alarm System မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္း

 Public Area

 • Relax Area တြင္ မိသားစုမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အပန္းေျဖႏိုင္ရန္ Green Area မ်ားပါရွိျခင္း
 • သာေရးနာေရးခန္းမအတြက္ လူ (၅၀)ဆံ့ခန္းမက်ယ္ပါရွိျခင္း။
 • ၂၄ နာရီလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားအလြယ္တကူ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ Mini Mart ပါရွိျခင္း။
 • ကေလးမ်ားအတြက္ Playground (Professional) ပါရွိျခင္း။
 • မိသားစု (၁၉) ေယာက္ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္မည့္ Karaode & Home Theatre ပါရွိျခင္း
 • (အသံုးျပဳႏႈန္းထားအေနျဖင့္ (၁) နာရီပ်မ္းမွ် က်ပ္ ၁၀၀၀၀ိ/- မွ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ိ/- ျဖင့္ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း)
 • Ambassador Lounge/ Beauty Saloon/ Gum Room (professional) ပါရွိျခင္း။
 • ျမစ္ View ကိုေတြ႔ျမင္ခံစားႏိုင္မည့္ Swimming Pool ပါရွိျခင္း

 

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

Type

 • ကြန္ဒိုေနမိသားစုမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာစြာေနတိုင္ရန္အတြက္ က်ယ္၀န္းေသာ အခန္းဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားျဖင့္(၂၁၀၀ စတုရန္းေပ၊ ၂၂၀၀-စတုရန္းေပ၊ ၂၃၀၀ စတုရန္းေပ) စသည့္အက်ယ္အ၀န္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။
 • ေလေကာင္းေလသန္႔ႏွင့္ အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရရွိႏိုင္ရန္ Double Glass မွန္မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ အသံလံုျခင္း၊ အေအးဓါတ္ကို ထိန္းေပးထားျခင္း။
 • အခန္းအတြင္းပိုင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ဧည့္ခနး္ႏွင့္အိပ္ခန္းမ်ားတြင္ ကၽြန္းပါေကးခင္းေပးျခင္း၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား အားလံုးကို ေၾကြျပား အျပည့္ကပ္/ခင္းေပးျခင္း။
 • ဘိုထိုင္၊ ေဘစင္မ်ားကို (INAX) အမွတ္တံဆိပ္မ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • မီးဖိုခန္းမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ Kitchen Counter & Cabinet မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္း၊ မီးဖုိခန္းနံရံႏွင့္ ၾကမ္းခင္းတြင္ ေၾကြျပားအျပည့္ကပ္/ခင္းေပးျခင္း။
 • Centralize Antenna System တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ သီးျခား Antenna မ်ား၊ စေလာင္းမ်ား တပ္ဆင္ရန္မလိုအပ္ျခင္း။
 • လိုင္းဖုန္း(၁ လံုး) ပါရွိျခင္း။
 • အိမ္အ၀င္ Main Door ကိုခန္႔ညားလွပေသာ (YKK AP-Japan အမွတ္တံဆိပ္) Security door မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း။
 • ကြန္ဒိုအခနး္ (၁) ခန္းစီအတြက္ ကားပါကင္ (၁ စီး) ထားရွိေပးျခင္း။

 

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury CondominiumShwe Zabu River View Complex Luxury CondominiumShwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

Tower A

Type 1 - 2100 sqft

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

 

Tower A

Type 2 - 2300 sqft

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

Tower C

Type 3 - 2200 sqft

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

Tower C

Type 4 - 2200 sqft

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

 

Location Map

 

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Shwe Zabu Deik Construction Co.,LTD မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Shwe Zabu Deik Construction Co.,LTD

Shwe Zabu Deik Construction Co.,LTD

လိပ္စာ
Shwe Zabu Deik River View Complex Ahlone