မီနီကြန္ဒို (၂)လံုး အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းေစ်းျဖင့္ အလံုးလိုက္ေရာင္းမည္

(1) 202 Baho Street, Kamaryut

လွည္းတန္း ႐ြာမေကြ ႔အနီး
၆ ထပ္ တိုက္ လံုးခ်င္း
ေပ ၅၀ ပတ္လည္နီးပါး ဂရမ္ေျမ
   (၂၅ ေပ x ၄၉ ေပ က်ယ္ေသာ ေျမ ၂ ကြက္ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။)
Total - 12384 sqft (48 ' x 43 ' x 6 floor)
ဓာတ္ေလွကားပါသည္။
ကား ၄စီးစာ ပါကင္ေနရာ
ရံုးခန္း ၊ ဟိုတယ္ ၊ လုပ္ငန္း သံုး အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည္။
ေစ်းႏႈန္း 15,500 သိန္းက်ပ္ (တစ္တိုက္လံုး)

* ညိွႏိႈင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္။ (ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္လည္း ဝယ္ယူႏိုင္မည္) *

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: တပ္မေတာ္ခန္းမ - ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ရက္: ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္မွ (၁၇) ရက္ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)။
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ။

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***


(2) 45 Yadanar Theinkha Street , Sanchaung

Junction Square အနီး
၇ ထပ္ တိုက္ လံုးခ်င္း
25' x 50' ဂရမ္ေျမ
Total - 7728 sqft (23' x 48' x 7 floor)
ဓာတ္ေလွကားပါသည္။
အထပ္တိုင္း အိပ္ခန္းဖြဲ ႔ျပီး ကိုရီးယားပါေကး ခင္းျပီး
ေစ်းႏႈန္း
* ေျမညီထပ္ = 1400 သိန္းက်ပ္
* (ပ) ထပ္ = 1250 သိန္းက်ပ္
* (ဒု) ထပ္ = 1200 သိန္းက်ပ္
* (တ) ထပ္ = 1180 သိန္းက်ပ္
* (စ) ထပ္ = 1150 သိန္းက်ပ္
* (ပဥၥမ) ထပ္ = 1100 သိန္းက်ပ္
* (ဆဌမ) ထပ္ = 1000 သိန္းက်ပ္

*** တစ္တိုက္လံုး ဝယ္ယူလိုပါက အထူးေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္။ ***
Payment Plan
Plan 1
50% downpayment (ခ်က္ျခင္း တက္ေနႏိုင္)
က်န္ 50% ကို လေပါင္း (၂၀) အရစ္က်

Plan 2
50% downpayment (ခ်က္ျခင္း တက္ေနႏိုင္)
က်န္ 50% ကို Yoma Bank ျဖင့္ (၃) ႏွစ္မွ (၁၀) ႏွစ္အထိ အရစ္က်

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: တပ္မေတာ္ခန္းမ - ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ရက္: ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္မွ (၁၇) ရက္ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)။
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ။

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: တပ္မေတာ္ခန္းမ - ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ရက္: ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္မွ (၁၇) ရက္ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)။
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ။

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***