ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ ဂရမ္အမည္ေပါက္ Sea View လံုးခ်င္းအိမ္

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: Melia Yangon Hotel
က်င္းပမည့္ရက္: ၂၇ရက္မွ ၂၈ရက္ ေမလ ၂၀၁၇ (စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီအထိ

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: Melia Yangon Hotel
က်င္းပမည့္ရက္: ၂၇ရက္မွ ၂၈ရက္ ေမလ ၂၀၁၇ (စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီအထိ

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: Melia Yangon Hotel
က်င္းပမည့္ရက္: ၂၇ရက္မွ ၂၈ရက္ ေမလ ၂၀၁၇ (စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီအထိ

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

i Green Construction

No.82 (A), Kyaik Waing Pagoda Street, in front of Junction 8, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.