အစီအစဥ္ :


Houses for Rent in Nay Pyi Taw

(1.6 ဧက)အက ်ယ္၊ ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းမ၊...

(1.6 ဧက)အက ်ယ္၊ ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းမ၊...

ေနျပည္ေတာ္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 0
 • 0

30 Lakh (Kyats)

ESL မွ ငွားပါမည္

ESL မွ ငွားပါမည္

ေနျပည္ေတာ္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 4
 • 4

7 Lakh (Kyats)

ESL မွ ငွားပါမည္။

ESL မွ ငွားပါမည္။

ေနျပည္ေတာ္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 2
 • 3

3 Lakh (Kyats)

ESL မွ ငွားပါမည္

ESL မွ ငွားပါမည္

ေနျပည္ေတာ္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 3
 • 3

9 Lakh (Kyats)

ESL မွ ငွားပါမည္

ESL မွ ငွားပါမည္

ေနျပည္ေတာ္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 3
 • 3

6 Lakh (Kyats)

ေနျပည္ေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

ေနျပည္ေတာ္လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

ေနျပည္ေတာ္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 3
 • 2

3.60 Lakh (Kyats)