တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးလတ္ အိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ

(iMyanmarHouse.com မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည္)

က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ သိန္း ၃၀၀ အထိ တုိက္ခန္းမ်ားကုိ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္။

အတိုးမဲ့ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္။

အခန္း၀ယ္ယူရန္အတြက္ စရံေငြ ၅သိန္း ယူလာပါ။

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: အမွတ္ ၅၉၊ ပန္းလိႈင္လမ္း (ဟုမ္းလမ္း)
(အာရွေတာ္ဝင္မ်က္ေစာင္းထုိးလမ္း)၊ ၾကည္႕ျမင္တုိင္၊ ရန္ကုန္။
က်င္းပမည့္ရက္: ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ မတ္လ ၂၀၁၇ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

 

️ ပါဝင္ေရာင္းခ်ေပးမည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွာ -

ေတာင္ဒဂံုျမိဳ ႔နယ္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္အနီးရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊

လိႈင္သာယာျမိဳ ႔နယ္ က်န္စစ္သားအိမ္ရာအနီးရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္း ႏွင့္

ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ ႔နယ္ ဗိုလ္မႈးဗထူးတန္ဖိုးမွ်အိမ္ရာအနီးရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္း

တို႔ျဖစ္ပါသည္။

♦️♦️♦️ ၅သိန္း စရံေငြ ယူလာမွ အခန္းရဖို႔ ေသခ်ာပါမည္။ ♦️♦️♦️

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

က်င္းပမည့္ေနရာ: အမွတ္ ၅၉၊ ပန္းလိႈင္လမ္း (ဟုမ္းလမ္း)
(အာရွေတာ္ဝင္မ်က္ေစာင္းထုိးလမ္း)၊ ၾကည္႕ျမင္တုိင္၊ ရန္ကုန္။
က်င္းပမည့္ရက္: ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ မတ္လ ၂၀၁၇ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

ပြဲက်င္းပမည္႕ ေနရာ