ဒီဇင္ဘာ သီရိေဂဟာစီးတီး (December Thiri Gayhar City)

က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ေအာက္ တိုက္ခန္းမ်ားႏွင့္ သိန္း (၂၀၀) ေက်ာ္တန္ ဂရန္ေပါက္ ေျမကြက္ အေရာင္းပြဲ

စီးနင္းႏိုင္သည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား - ကမၻာေက်ာ္ 52, 210, 229, 105, 182, 171

၆ထပ္တိုက္ ၂ခန္းတြဲ

၁၅ ေပ x ၄၀ ေပ တိုက္ခန္း

(၉၀%) တည္ေဆာက္မႈျပီးစီး၍ ေရေျမာင္း၊ လမ္းမ်ားအား ကြန္ကရစ္ခင္းျပီးျဖစ္သည္။

အိပ္ခန္း(၂) ခန္းပါ၊ ဧည့္ခန္း၊ ဘိုထိုင္အိမ္သာခန္း(၁)ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း(၁)ခန္းပါဝင္သည္။

ဝရံတာ ပါသည္။ အိမ္သာ ေရခ်ိဳးခန္း ေၾကြျပားကပ္ျပီး ျဖစ္သည္။

အဝီစိတြင္းေရတူးျပီး Transformer မီးတပ္ဆင္ျပီး၍ ေရ၊မီး ရရွိေနပါသည္။

ေျမညီထပ္အခန္း ထပ္ခိုးတစ္ဝက္ပါရွိသည္။ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ လူေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

တိုက္ခန္း(၁)ခန္းလွ်င္ ကားပါကင္(၁) စီး

တစ္တိုက္ႏွင့္တစ္တုိက္ (၁၀)ေပနီးပါးကြာျခား၍ ပတ္လည္ ေလဝင္/ေလထြက္ေကာင္းသည္။

အခန္းတိုင္းအားလံုးသည္ ေထာင့္ခန္းျဖစ္သည္။

*** လက္ငင္းေငြေခ်ပါက (၃၀%) ေလွ်ာ့ေပးမည္။ တိုက္ခန္းအပ္မည္။ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေငြေခ်ပါက (၁၀%)ေလ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၃၀%)စရံေငြေပး၊ က်န္ ၇၀%ကို (၆)လ အရစ္က် ေငြသြင္း၍ ေငြေက်ပါက အခန္းအပ္ပါမည္။ ***

ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ပဥၥမထပ္ - ၁၄၀ သိန္း

စတုတၳထပ္ - ၁၆၀ သိန္း

တတိယထပ္ - ၁၇၅ သိန္း

ဒုတိယထပ္ - ၁၉၀ သိန္း

ပထမထပ္ - ၁၉၅ သိန္း

ေျမညီထပ္ - ၃၇၅ သိန္း

 

(၃၀%) Discount ခ်ၿပီးေစ်းႏႈန္းမ်ား

ပဥၥမထပ္ - ၉၈ သိန္း

စတုတၳထပ္ - ၁၁၂ သိန္း

တတိယထပ္ - ၁၂၂.၅ သိန္း

ဒုတိယထပ္ - ၁၃၃ သိန္း

ပထမထပ္ - ၁၃၆.၅ သိန္း

ေျမညီထပ္ - ၂၆၂.၅ သိန္း

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

ဤဒီဇင္ဘာသီရိေဂဟာကုိ iMyanmarHouse.com မွႀကီးမွဴး က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီးအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။
က်င္းပမည့္ေနရာ: တပ္မေတာ္ခန္းမ ၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္။
က်င္းပမည့္ရက္: ၁၆ရက္မွ ၁၈ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

ျပပြဲအေသးစိတ္ၾကည္႕ရန္ ဤေနရာသုိ႔သြားပါ ==> www.imyanmarhouse.com/expo

ပြဲရက္အတြင္းသာ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္

စရံေငြ (၁၀)သိန္း ယူလာရမည္။

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀ = သိန္း ၃၀၀

ေပ ၄၀ x ေပ ၈၀ = သိန္း ၄၀၀

ေပ ၅၀ x ေပ ၁၀၀ = သိန္း ၆၂၅

လက္ငင္းေငြေခ်လွ်င္ ၃၀% ေလွ်ာ့မည္။

 

(၃၀%) Discount ခ်ၿပီးေစ်းႏႈန္းမ်ား

ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀ = ၂၁၀ သိန္း

ေပ ၄၀ x ေပ ၈၀ = ၂၈၀ သိန္း

ေပ ၅၀ x ေပ ၁၀၀ = ၄၃၇.၅ သိန္း

 

✔️ ႏွစ္ (၆၀) ဂရန္ေျမ

✔️ ပြဲရက္အတြင္းသာ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္

✔️ စရံေငြ (၁၀)သိန္း ယူလာရမည္။

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

ဤဒီဇင္ဘာသီရိေဂဟာကုိ iMyanmarHouse.com မွႀကီးမွဴး က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီးအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။
က်င္းပမည့္ေနရာ: တပ္မေတာ္ခန္းမ ၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္။
က်င္းပမည့္ရက္: ၁၆ရက္မွ ၁၈ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

ျပပြဲအေသးစိတ္ၾကည္႕ရန္ ဤေနရာသုိ႔သြားပါ ==> www.imyanmarhouse.com/expo

တည္ေနရာျပေျမပံု

အနီးအနားရွိ ထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ား

  • Hantar Waddy new international air port in Bago
  • Thanlyin City

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

December Construction Co.,Ltd

အမွတ္(၂၃၇-က)၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဟိုတယ္ေရႊဂံုတိုင္ Ground Foor ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

စာရင္းေပးသြင္းရန္

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

ဤဒီဇင္ဘာသီရိေဂဟာကုိ iMyanmarHouse.com မွႀကီးမွဴး က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီးအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။
က်င္းပမည့္ေနရာ: တပ္မေတာ္ခန္းမ ၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္။
က်င္းပမည့္ရက္: ၁၆ရက္မွ ၁၈ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္: မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

ျပပြဲအေသးစိတ္ၾကည္႕ရန္ ဤေနရာသုိ႔သြားပါ ==> www.imyanmarhouse.com/expo