စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္
(Soe San (Lynn) Real Estate Services Co.,Ltd)

စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီလီမိတက္
*အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေရာင္း၀ယ္ေရးနဲ ့စာခ်ဳပ္စာတမ္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း။
*ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း။
*အိမ္၊ျခံ၊ေျမ နွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္ေနရာထဲမွာ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားတဲ႕ “ စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္ ”ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
* (တိုက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ)နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ေရာင္းမယ္/၀ယ္မယ္/ငွါးမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးေလးမ်ားရွိခဲ့ရင္ “ စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္”ကို သတိရေစခ်င္ပါတယ္။
* အျမန္ဆံုးေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ သတင္းစာႏွင့္ စီးပြားေရးဂ်ာနယ္ေတြမွာ အခမဲ့ေၾကာ္ျငာ ေပးၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုး ကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္ အျမန္ဆံုး ေရာင္းထြက္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။
* ၀ယ္ယူ/ငွါးရမ္း ေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈမွန္ကန္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့ တိုက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက်သည့္အထိ အေတြ႕အႀကံဳရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားက အခမဲ့လိုက္လံ ရွင္းလင္းျပသ ေပးပါတယ္။
* ၀ယ္ယူသူမွ အက်ိဳးေဆာင္ခေပးရန္မလိုပါ။
* တိုက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႕ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ မွန္ကန္ျခင္းရွိ/မရွိ ေရာင္းသင့္/မေရာင္းသင့္၊ ၀ယ္သင့္/မ၀ယ္သင့္၊ ေစ်းကြက္အေနအထား၊ ကာလေပါက္ေစ်း စတဲ့ကိစၸၥရပ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး “ စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္”ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။
* ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူ၊ ပိုသူႏွင့္လိုသူ၊ အိမ္ရွင့္ႏွင့္ အိမ္ငွါးၾကားမွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး မွ်မွ်တတ အက်ိဳးခံစားခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ “ စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္” ကို အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ပါလို႕ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Soe-San-Lin-Real-Estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

14

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

14