ကြန္ဒို ေရာင္းရန္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္

ဖိုးစိန္လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1900sqft)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ေရာင္းမည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ 1MBR,2BR,4AC,ပါေကးခင္းအၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

* 1750sqft, တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ခ်မ္းသာဂုဏ္ေရာင္Condoတြင္ တုိက္ခနး္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
*1750sqft * Master bedroom 1 *Normal bedrooms 4 *ပါေကးခင္း *** ေစ်းႏႈနး္ - သိန္း 2500 (ညွိႏႈိင္း) *** * သြားလာေရး လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ * ေနထုိင္ရန္သင့္ ေနရာေကာင္း  * ၿမဳိ႕တြင္းဧရိယာမ်ားအတြင္းသုိ႔...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

နတ္ေမာက္လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (12½x85) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တာေမြျမိဳ႕နယ္တြင္ (22½x85) 1MBR,1BR အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြစံပယ္လမ္းအတြင္းရွိ condo အျမန္ေရာင္းလိုပါသည္

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တာေမြ စံပယ္လမ္းတြင္းရွိ အက်ယ္ 1150sq ft စံပယ္condo 8fl အခန္း ေလးေရာင္းခ်င္ပါတယ္ အခန္း ၂ခန္းပါရွိပီး 1 mrb 1single room တအိမ္လံုးျပင္ဆင္ထားၿပီး အသင့္ေန ယုဇနပလာဇာ မဂၤလာေစ်း သီတာလမ္းတို႔နဲ႔လဲနီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဖိုးစိန္လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1900sqft) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တာေမြျမိဳ႕နယ္တြင္ (1900sqft) 2MBR,1BR,4AC,ပါေကး အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဖိုးစိန္လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1600sqft) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တာေမြျမိဳ႕နယ္တြင္ (1600sqft) 3MBR,AC,ပါေကး အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဖိုးစိန္ကြန္ဒိုတြင္ (1900sqft)အၿမန္ေရာင္းမည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ (1900sqft) 2MBR,1BR,4AC, အၿမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၆၅၀ စတုရန္းေပ၊ အ၀ိုင္းေလးကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ အဝိုင္းေလးကြန္ဒို အက်ယ္အ၀န္း 1650 sqft က်ယ္၀န္းသည္။ မာစတာအိပ္ခနး္ (1) ခနး္၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (2) ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ အဲကြန္း၊ ပါေကးခင္းထားသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတုိက္ခနး္ ေရာငး္ရန္ရွိပါသည္ ၁၆၄လမး္

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,300 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တာေမြျမိဳ႕နယ္တြင္ (28 X 58) GF Hall, ထပ္ခုိုးပါ၊ ပါေကးခငး္။ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုတုိကခနး္ ေရာငး္ရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြျမိဳ႕နယ္ကြန္ဒိုအေရာင္း

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,580 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တာေမြျမိဳ႔နယ္ ေမ႑ကလမ္းတြင္ေပအက်ယ္ 24×47 4f ကိုသိန္း 1580 ျဖင့္ေရာင္းပါမည္ ပိုင္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားျပီး ဓာတ္ေလွခါး ပါဝါမီ 24 နာရီ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ/မီတာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြျမိဳ႕နယ္ ကြန္ဒိုအေရာင္း

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,580 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
တာေမြျမိဳ႕နယ္ေမ႑လမ္းတြင္ပိုင္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ျပီပါဝါမီ ဓာတ္ေလွခါး 24 နာရီ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ/မီတာ ေျမေအာက္/အမိုးေပါ္ေရေလွာင္ကန္ kitcken Room မီးဖိုးခံု...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

1750 sqft, ခ်မ္းသာဂုဏ္ေရာင္ Condo

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
* 1750 sqft * Master Bed Room 1 * Single Bed Room 4 * ပါေကး ** ေစ်းႏႈန္းညွိႏႈိင္းႏိုင္သည္။ ** * ျပင္ဆင္ထားၿပီး * အသင့္ေနထုိင္နုိင္ သြားလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြၿမဳိ႕နယ္

တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၄၄.၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ တာေမြၿမဳိ႕နယ္္သည္ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ ယခင္က ေျမလြတ္ ေျမရုိင္းေပါမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕နယ္လူေနထူထပ္လာမႈေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္မႈ လူေန တုိက္ခန္း ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ ႏွင့္ ကြန္ဒုိအမ်ားအျပားတည္ရွိလာေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈနဲ႔ အတူ ယခင္က တာေမြအဝိုင္းေနရာတြင္ ကုန္ေက်ာ္တံတားမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး ယာဥ္သြားယာဥ္လာ ထူထပ္လြန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေသာ နာမည္ႀကီး ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္သည္ ေန႔ဖက္ညဖက္ အလြန္စည္ကားၿပီး စားေသာက္ဆုုိင္ တန္းအလြန္မ်ားေသာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ ။ ရပ္ကြက္တြင္း က်ားကြက္သစ္လမ္းမသည္ လူသိမ်ား လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္ ။ တခါတေလ အဆုိပါလမ္းမႀကီးတြင္ ကားလမ္းပိတ္ဆုိ႔သည္အထိ စည္းကားလြန္းေသာ ရပ္ကြက္တြင္း လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ ယာဥ္လမ္းေၾကာ မလြန္ပိတ္စုိ႔ ေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ဒုကၡမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အသြားအလာမ်ားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လူေနထူထပ္လြန္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။