အစီအစဥ္ :

တန္႔ဆည္ျမိဳ႕နယ္ရိွေရာင္းရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား