လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ျမယမံုကမ္းသာယာအိမ္ရာတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ျမယမံုကမ္းသာယာအိမ္ရာတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္။(40×60) sqft ရွိသည္။2RC...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္း သီရိရတနာရိပ္သာတြင္ လုံးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္း သီရိရတနာရိပ္သာ လုံးခ်င္း ၂ထပ္ (70x90) 2MBR,2BR,4AC,ပါေကး ေနထုိင္ရန္ ရုံးခန္းမ်ားဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ ညွိႏႈိင္းအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္း သုမဂၤလာအိမ္ရာတြင္ လုံးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္း သုမဂၤလာအိမ္ရာ လုံးခ်င္း ၂ထပ္ (60x80) 1MBR,2BR,6AC,ပါေကး ေနထုိင္ရန္ ရုံးခန္းမ်ားဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ ညွိႏႈိင္းအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကွၽြန္း ျမယမုံကမ္းသာယာအိမ္ရာတြင္ လုံးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္း ျမယမုံကမ္းသာယာအိမ္ရာ လုံးခ်င္း၂ထပ္ (40x60) 3MBR,1BR,5AC.ပါေကး ပရိေဘာဂ ေနထုိင္ရန္ ရုံးခန္းမ်ားဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ ညွိႏႈိင္းအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၆၀ေပ × ၈၀ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္(အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ VIP (II) ၊ ရန္ကုန္ (60'x80'), မာစတာအိပ္ခနး္ - 4 ခနး္ , ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 1 ခနး္ , ေရ၊ မီး၊ အဲယားကြန္းပါ ျပင္ဆင္ၿပီးအသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းနီး ၊ ေဈးနီး ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၄၅ေပ × ၇၃ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္(အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 19 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သုမဂၤလာအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (45x73)ေပ , မာစတာအိပ္ခနး္ - 1 ခနး္ , ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 1 ခန္း , အဲကြနး္ - 4 လုံး , ဖုန္း ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျမယမံုအိမ္ရာတြင္ လံုးခ်င္း ၂ထပ္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ျမယမံုအိမ္ရာတြင္(40x60) က်ယ္ျပီး 1MBR,3BR,Aircon,Ph ပါေသာ 2RC အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သံသုမာလမ္းမေပၚတြင္ လံုးခ်င္းငွားရန္ရွိ္ပါသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေပအက်ယ္(30x60)ရွိၿပီး 1BNျဖစ္သည္။ ေရမ ီးပါသည္။ ေနရာအလြန္ေကာင္းသည္။ လူစည္ကားၿပီးအခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၊ေစ်း၊မွတ္တိုင္နီးသည့္အတြက္သြားလာေရးအဆင္ေျပလြယ္ကူပါသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၀၀ေပ × ၁၀၀ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္(အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေ၀ဇယႏၱာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ ရန္ကုန္ ေပအက်ယ္(100x100)ရွိၿပီး 2RCျဖစ္သည္။ မာစတာအိပ္ခနး္ - ၆ ခန္းဖြဲ႕စည္းထားးၿပီး ပါေကးခင္းထားသည္။ အဲယားကြန္း ၆လံုးတပ္ဆင္ထားသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၂၈ေပ × ၈၉ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္(အသင့္ေနထိုင္နုိင္)

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မလိခအိမ္ရာ ၊ ရန္ကုန္ ေပအက်ယ္(28x89)ရွိၿပီး 3RCျဖစ္သည္။ မာစတာအိပ္ခနး္ - ၁ခန္း၊ ရိုးရုိးအိပ္ခနး္ - ၃ခန္းဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အဲယားကြန္း ၂လံုးတပ္ဆင္ထားသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာတြင္ 3ထပ္လံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ မလိခအိမ္ရာတြင္(25x60) က်ယ္ျပီး 4MBR,3BR,11Aircon,Ph ပါေသာ 3RC အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္ပုိင္းတြင္ရွိၿပီး ၁၁.၅ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ ။ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၃၈ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၀ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ သဃၤန္းကြ်န္းပညာေရးေကာလိပ္ ၊ ရန္ကုန္သြားဖက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္ ႏွင့္ စံျပေစ်း အစရွိသည့္ အထင္ကရအမွတ္အသားသည္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ အေရးပါေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအားကစားကြင္း သုဝဏၰေဘာလုံးကြင္းႀကီးရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္၏ အျခားထင္ရွားေသာေနရာမ်ားမွာ က်ဳိကၠဆံဘုရားလမ္းေပၚရွိ က်ဳိကၠဆံဘုရား ၊ ေက်ာက္စာတုိက္လမ္းရွိ သံယုတ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ သီရိမာလာလမ္းေပၚရွိ စိန္႔ဂ်ဴိးဇက္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔တုိင္ တည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အားကစားနယ္ေျမကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ တုိက္ခန္း ၊ ကြန္ဒုိ ႏွင့္ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။