အစီအစဥ္ :


သာေကတျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

TKA 58 ရန္ေျပလမ္း ထပ္ခိုးပါ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းအငွား

TKA 58 ရန္ေျပလမ္း ထပ္ခိုးပါ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းအငွား

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

TKA 52 ျပင္ဆင္ၿပီး အလႊာနိမ့္တိုက္ခန္းအငွား

TKA 52 ျပင္ဆင္ၿပီး အလႊာနိမ့္တိုက္ခန္းအငွား

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

5 သိန္း (က်ပ္)

TKA 25 ေပအက်ယ္ ေျမညီထပ္အငွား

TKA 25 ေပအက်ယ္ ေျမညီထပ္အငွား

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

RA3-001753, For Rent Apartment, Thaketa Tsp တြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရိွပါသည္။

RA3-001753, For Rent Apartment, Thaketa Tsp တြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရိွပါသည္။

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

(1380 sqft)အက်ယ္၊ သာေကတ၊ ကမ္းသာယာအိမ္ရာ၊ အခန္းသန္႔၊ ငွားရန္ရွိ

(1380 sqft)အက်ယ္၊ သာေကတ၊ ကမ္းသာယာအိမ္ရာ၊ အခန္းသန္႔၊ ငွားရန္ရွိ

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

5.50 သိန္း (က်ပ္)

မာန္ေျပလမ္းသြယ္တြင္ (38x54)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

မာန္ေျပလမ္းသြယ္တြင္ (38x54)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 4

6.50 သိန္း (က်ပ္)

သာေကတၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္က အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲက တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည့္ သေကတၿမဳိ႕နယ္သည္ ၁၃.၀၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ႏွင့္အေနာက္ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၉ ခုရရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းေလးေက်ာင္းတုိ႔ ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကအားကစားရုံႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ သုဝဏၰလူငယ္ေလ့က်င့္ေရးကြင္းႏွင့္ သုမဏၰမုိးလုံေလလုံ အားကစားကြင္းႀကီး တုိ႔ႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ရွားဆုံးအျဖစ္ Capital စူပါမားကတ္ႀကီးတည္ရွိၿပီး ေတာင္ကုိးရီးယား ကုမၸဏီ ငါးခု၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ ၅၀၀ မဂၢါဝပ္အားရွိသည့္ ဓတ္ေပါင္းဖုိလည္းတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕တည္စ လူေနက်ဲပါးေပမယ့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးလာၿပီး လူေနထူထပ္လာေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္သည္ လူေနုတိုက္ခန္း အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ေပါမ်ားေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။