အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ , စံခ်ိန္မွီရပ္ကြက္ , လံုးခ်င္းအိမ္ဌားမည္

 ေက်ာက္တန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လူမေနရေသးေသာလုံးခ်င္းအိမ္တိုက္သစ္ဌားမည္ 🏡🏡🏡 ကုမၸဏီ ,ရုံးခန္းလက္ခံပါသည္ ⭐⭐⭐ ပရိေဘာဂမပါ - တစ္လ - 10 - သိန္း ( ညိႇႏႈိင္း ) 💰💰💰 ပရိေဘာဂပါ - တစ္လ - 20 - သိန္း ( ညိႇႏႈိင္း )...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

36 လမ္းတြင္ (၂)လႊာတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။

 ေက်ာက္တန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း

ေက်ာက္တန္းတြင္ လံုးခ်င္းတိုက္ဌားရန္ရိွသည္။

 ေက်ာက္တန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အိမ္ခန္း ၂ ခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ မီးဖိုခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္္း နွင့္ အိမ္သာ ​ေပ၁၀၀ပတ္​လည္​...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စက္ရံုငွားရန္

 ေက်ာက္တန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 185 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
သီလဝါစက္မူ႔ဇုန္ေျမ(2)ဧကဂို(65000sqft)315KVA 1sqft 300Ks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္

ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္း ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေသႀကီးေတာင္ပုိင္ခရိုင္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ေမွာ္ဝန္းျမစ္ထဲတြင္ တန္း၍ေနေသာေက်ာက္တန္းႀကီးကုိအစြဲျပဳၿပီးေက်ာက္တန္းဟုေခၚတြင္ ေစျခင္းျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ မုိင္ ၂၀ ၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ၃၇ မုိင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ ရြာျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ၿမဳိ႕ပုိင္ရုံး ၊ တရားသူႀကီးရုံး ၊ ရဲဌာန ၊ စာပုိ႔တုိက္ ၊ ေဆးရုံႏွင့္ေစ်းမ်ား ၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္း ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၂၁ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာလူအမ်ားစုသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ၾကသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားရႏုိင္ၿပီးက်ယ္ဝန္းေသာလယ္ေျမ ၊ ေျမကြက္ အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။