အစီအစဥ္ :


ကြမ္းၿခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

ကြမ္းၿခံကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

50 သိန္း (က်ပ္)