အစီအစဥ္ :


ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

(70'x120')အက ်ယ္၊ ဗဟန္း၊ ကုကၠိဳင္းရိပ္သာလမ္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး၊ 3½ RC, ငွားရန္ရွိ

(70'x120')အက ်ယ္၊ ဗဟန္း၊ ကုကၠိဳင္းရိပ္သာလမ္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး၊ 3½ RC, ငွားရန္ရွိ

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဖိုးစိန္လမ္း(80x90) 2½RC အၿမန္ငွားမည္။

ဖိုးစိန္လမ္း(80x90) 2½RC အၿမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

30 သိန္း (က်ပ္)

ေအာင္ေဇယ်လမ္းသြယ္(40x60) အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအၿမန္ငွားမည္။

ေအာင္ေဇယ်လမ္းသြယ္(40x60) အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအၿမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

25 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟန္း ဓမၼ ေစတီ လမ္းသြယ္ လံုးခ်င္းႏွစ္ထပ္ငွါးမည္

ဗဟန္း ဓမၼ ေစတီ လမ္းသြယ္ လံုးခ်င္းႏွစ္ထပ္ငွါးမည္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

25 သိန္း (က်ပ္)

ၿခံအက်ယ္(ေပ ၈၀ x ၈၅ ေပ)

ၿခံအက်ယ္(ေပ ၈၀ x ၈၅ ေပ)

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၈၅ ေပ x ၈၅ ေပ၊ ၃-ထပ္ လံုးခ်င္း

၈၅ ေပ x ၈၅ ေပ၊ ၃-ထပ္ လံုးခ်င္း

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 6

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၂-ထပ္ လံုးခ်င္း၊ ေပ ၉၀ x ေပ ၈၀

၂-ထပ္ လံုးခ်င္း၊ ေပ ၉၀ x ေပ ၈၀

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 5

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(75'x90')အက ်ယ္၊ ဗဟန္း၊ ေရႊေတာင္ကုန္းရိပ္သာလမ္း၊ 3 ထပ္တိုက္သစ္၊ ငွားရန္ရွိ

(75'x90')အက ်ယ္၊ ဗဟန္း၊ ေရႊေတာင္ကုန္းရိပ္သာလမ္း၊ 3 ထပ္တိုက္သစ္၊ ငွားရန္ရွိ

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 8

$ 7,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

3,200 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၈.၈၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး စုစုေပါင္းရပ္ကြက္ ၂၂ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကင္း ၊ မရမ္းကုန္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း ႏွင့္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ပတ္လည္ဝန္းရံထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ေပသည္ ။ ျမန္တုိ႔ အထိတ္အျမတ္ထားရာ ေလးဆူဓာတ္ပုံေစတီေတာ္ ေရႊဒဂုံဘုရားနဲဲ႔အနီးကပ္ ဆုံးရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ဟုလည္းဆုိႏုိင္သည္ ။ မူလတန္း ၊ အလယ္တန္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂၁ ေက်ာင္းရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ကုိလုိနီေခတ္ဦးကလာက ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ သစ္ပင္မ်ား ၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားျဖင့္ ဖုန္းလႊမ္းၿပီးအလြန္စိမ္းလန္းေသာနယ္ေျမ တစ္ခု ျဖစ္ခဲဲ့ဖူးသည္ ။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ၿမဳိ႕ျပတုိက္တာ အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ ရုံးခန္းဆုိင္ခန္းႏွင့္ ဂုံးေက်ာ္တံတားမ်ားျဖင့္ျပည့္နက္ေနၿပီး လူေနထူထပ္စည္ကားေသာၿမဳိ႕ျပ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ။ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္းရွိ ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူခ်မ္းသာမ်ားေနထုိင္ေသာ ရပ္ကြက္ဟုပင္သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး သိန္းေသာင္းခ်ီမက တန္ဖုိးျမင့္ေစ်းႀကီးလြန္းေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာတည္ရွိေသာရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေနာက္ထပ္အနီးဆုံး ဥယ်ာဥ္ႀကီးမွာ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ေနရာေကာင္းၿပီး ေနထုိင္ရန္အလြန္ေကာင္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္က်န္မာေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးစင္တာ ၊ SSC ေဆးရုံႀကီးဟာလည္းၿမဳိ႕နယ္၏ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ က်န္မာေရးစင္တာႀကီးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္အထင္ကရမ်ားျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းသြယ္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္ ၊ ေရႊဂုံတုိင္လမ္းမေပၚရွိ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားႏွင့္ငါးထပ္ႀကီးဘုရား ၊ ကင္းဘဲလမ္းရွိ တုိင္းရင္းေဆးရုံ ၊ ဓမၼေဇာတိ တရားစခန္း ၊ ေဒၚခင္ၾကည္ေဆးရုံ(ယခုဗဟန္းအမ်ဳိးသမီးေဆးရုံ) တုိ႔တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။