အစီအစဥ္ :


ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ဓမၼေစတီလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(80x60) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ဓမၼေစတီလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(80x60) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 4,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကေမာၻဇလမ္းမတြင္ (60x240) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ကေမာၻဇလမ္းမတြင္ (60x240) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 0

$ 10,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

နတ္ေမာက္လမ္းတြင္(100x100)အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

နတ္ေမာက္လမ္းတြင္(100x100)အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းသြယ္တြင္ (60x60) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းသြယ္တြင္ (60x60) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းလမ္းတြင္ အက်ယ္(7300sqft) ရွိ လံုးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းလမ္းတြင္ အက်ယ္(7300sqft) ရွိ လံုးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

$ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျပည္ေထာင္စုလမ္းတြင္ (100x100) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ျပည္ေထာင္စုလမ္းတြင္ (100x100) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မိုးမခလမ္းတြင္ (100x100) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

မိုးမခလမ္းတြင္ (100x100) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 7

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

House for rent

House for rent

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

$ 1,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(အငွား) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္..၊အင္းယားၿမိဳင္လမ္း..။

(အငွား) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္..၊အင္းယားၿမိဳင္လမ္း..။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Shwe Taung Kyar

Shwe Taung Kyar

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 6

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၈.၈၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး စုစုေပါင္းရပ္ကြက္ ၂၂ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကင္း ၊ မရမ္းကုန္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း ႏွင့္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ပတ္လည္ဝန္းရံထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ေပသည္ ။ ျမန္တုိ႔ အထိတ္အျမတ္ထားရာ ေလးဆူဓာတ္ပုံေစတီေတာ္ ေရႊဒဂုံဘုရားနဲဲ႔အနီးကပ္ ဆုံးရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ဟုလည္းဆုိႏုိင္သည္ ။ မူလတန္း ၊ အလယ္တန္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂၁ ေက်ာင္းရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ကုိလုိနီေခတ္ဦးကလာက ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္သည္ သစ္ပင္မ်ား ၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားျဖင့္ ဖုန္းလႊမ္းၿပီးအလြန္စိမ္းလန္းေသာနယ္ေျမ တစ္ခု ျဖစ္ခဲဲ့ဖူးသည္ ။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ၿမဳိ႕ျပတုိက္တာ အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ ရုံးခန္းဆုိင္ခန္းႏွင့္ ဂုံးေက်ာ္တံတားမ်ားျဖင့္ျပည့္နက္ေနၿပီး လူေနထူထပ္စည္ကားေသာၿမဳိ႕ျပ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ။ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္းရွိ ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူခ်မ္းသာမ်ားေနထုိင္ေသာ ရပ္ကြက္ဟုပင္သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး သိန္းေသာင္းခ်ီမက တန္ဖုိးျမင့္ေစ်းႀကီးလြန္းေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာတည္ရွိေသာရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေနာက္ထပ္အနီးဆုံး ဥယ်ာဥ္ႀကီးမွာ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ေနရာေကာင္းၿပီး ေနထုိင္ရန္အလြန္ေကာင္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္က်န္မာေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးစင္တာ ၊ SSC ေဆးရုံႀကီးဟာလည္းၿမဳိ႕နယ္၏ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ က်န္မာေရးစင္တာႀကီးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္အထင္ကရမ်ားျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းသြယ္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္ ၊ ေရႊဂုံတုိင္လမ္းမေပၚရွိ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားႏွင့္ငါးထပ္ႀကီးဘုရား ၊ ကင္းဘဲလမ္းရွိ တုိင္းရင္းေဆးရုံ ၊ ဓမၼေဇာတိ တရားစခန္း ၊ ေဒၚခင္ၾကည္ေဆးရုံ(ယခုဗဟန္းအမ်ဳိးသမီးေဆးရုံ) တုိ႔တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။