အစီအစဥ္ :

တံတားဦးျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေျမအက်ယ္ (13.8ဧက) မႏၲေလးစက္မႈဇုန္

တံတားဦး | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 4
  • 10

600 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္