အစီအစဥ္ :


ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

၈၀ေပ×၁၀၀ေပ၊ ၂ ထပ္ခြဲတိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နုိင္)

၈၀ေပ×၁၀၀ေပ၊ ၂ ထပ္ခြဲတိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နုိင္)

ေညာင္ဦး|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 6
  • 6

3 သိန္း (က်ပ္)