လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္

လံုးခ်င္းဌားရန္ရိွသည္

 ေညာင္ဦး |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 4 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
50+80+100+100 ေပက်ယ္ေသာ ေျမေပၚတြင္ ၂ထပ္တိုက္ အုတ္ ညႇပ္ (အခန္း၆ ခန္း )အခန္းတိုင္း ဖိုလ္ထိုင္ အိမ္သာ ေရခိ်ဳးခန္း ေႂကြျပားကပ္ ကိုယ္ပိုင္မီတာ ကိုယ္ပိုင္ေရစက္ ေရတင္ပန္႔ ေရေလွာင္ကန္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္