အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

လံုးခ်င္းတိုက္

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** ၂၅ သိန္း ** မဟာျမိုင္ No.2534 RC ၃ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေနာက္ဘက္္လွည့္ ) ၃၅ လမ္းနွင့္ သိပၸံ လမ္းျကား
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လမ္း ၆၀ အတင္ No.2399 RC ၂ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေရွ႕ဘက္လွည့္ ) လမ္း ၆၀ /၄၂ လမ္း ဝန္းက်င္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
၃၅ သိန္း ** ၄၂လမ္း အတင္ No. 2400 RC ၃ ထပ္ ေပ ၆၀ - ၈၀ (ေျမာက္ဘက္လွည့္ ) ၆၃ လမ္း /၆၆ လမ္းၾကား မဟာျမိိဳင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
**၂၅ သိန္း ** ၆၆ လမ္း အတင္ No. 2401 RC ၂ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ (အေရွ႕ဘက္လွည့္ ) ၃၉ လမ္း / ၄၂ လမ္းၾကား မဟာျမိိဳင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
** သိန္း ၂၀ ** ၆၆ လမ္း အတင္ No. 2402 RC ၃ ထပ္ ေပ ၂၀ - ၆၀ (အေရွ႕ဘက္လွည့္ ) ၃၉ လမ္း / ၄၂ လမ္းၾကား မဟာျမိိဳင္ ( ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ ၁ လံုး/ အသစ္စက္စက္)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
** ၂၅ သိန္း ** ၆၆ လမ္း အတင္ No. 2402 RC ၃ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ (အေရွ႕ဘက္လွည့္ ) ၃၉ လမ္း / ၄၂ လမ္းၾကား မဟာျမိိဳင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
၆၆ လမ္း အတင္ No. 2404 RC ၃ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ (အေနာက္ဘက္လွည့္ ) ၃၉ လမ္း / ၄၂ လမ္းၾကား မဟာျမိိဳင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
၄၁ လမ္း အတင္ No. 2405 RC ၃ ထပ္ ေပ ၂၀ - ၆၀ (ေျမာက္ဘက္လွည့္ ) ၃၉ လမ္း / ၄၃ လမ္းၾကား မဟာျမိိဳင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
** ၂၅ သိန္း ** ၆၆ လမ္း အတင္ No. 2406 RC ၃ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ (အေနာက္ဘက္လွည့္ ) ၃၉ လမ္း / ၄၃ လမ္းၾကား မဟာျမိိဳင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၄၀ေပ × ၆၀ေပ ၊ စက္မႈဇုန္

 မဟာေအာင္ေျမ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 450 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
၄၂ လမ္း အတင္ No. 2410 ဂိုေဒါင္ ေပ ၄၀ - ၆၀ / ၁၀ ကြက္တြဲ (အေရွ႕ဘက္လွည့္ ) လမ္း ၆၀ - ၆၂ လမ္းၾကား မေနာ္ရမံ ကစားကြင္း အေရွ႕ဘက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္

လူေနအထူထပ္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည့္ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္သည္ မႏၱေလးၿမဳိ႕လယ္၏ ေတာင္ဖက္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဖက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ ၊ ေတာင္ဖက္တြင္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေျမာက္ဖက္တြင္ခ်မ္းေအးသာဇံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ ။ မႏၱေလးတကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၱေလးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံတုိ႔ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားထက္စာလ်င္ ေစ်းႏႈန္းသင့္ၿပီးေနထုိင္သြားလာရန္ ေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။