အစီအစဥ္ :

ေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

၂ ထပ္တုိက္ ငွားရန္ရိွသည္ (၂ ရပ္ကြက္၊ ဦးစစ္ကိုလမ္း)

ေတာင္ငူ | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 4

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

0.64 ဧက ေျမကြက္ေပၚ အိမ္ႏွစ္လံုးပါ (ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ) အမည္ေပါက္

ေတာင္ငူ | ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 7
  • 10

6.50 သိန္း (က်ပ္)