ငွါးရန္ (Thet Paing Soe Real Estate)

#ရွှေပြည်သာဇုန်တွင်ရှိသောစက်ရုံဂိုဒေါင်များငှားမည်

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

#ရွှေပြည်သာဇုန်တွင်ရှိသောစက်ရုံဂိုဒေါင်များငှားမည်

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

250 သိန္း (က်ပ္)

#ရွှေပြည်သာဇုန်တွင်ရှိသောစက်ရုံဂိုဒေါင်များငှားမည်

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

180 သိန္း (က်ပ္)

#ရွှေပြည်သာဇုန်တွင်ရှိသောစက်ရုံဂိုဒေါင်များငှားမည်

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

135 သိန္း (က်ပ္)

#ရွှေပြည်သာဇုန်တွင်ရှိသောစက်ရုံဂိုဒေါင်များငှားမည်

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

95 သိန္း (က်ပ္)

#ရွှေပြည်သာဇုန်တွင်ရှိသောစက်ရုံဂိုဒေါင်များငှားမည်

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

60 သိန္း (က်ပ္)

#ရွှေပြည်သာဇုန်တွင်ရှိသောစက်ရုံဂိုဒေါင်များငှားမည်

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)