ငွါးရန္ (ေရႊစံအိမ္သစ္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္)

သံလ်ွင္,StarCityCondoတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 900 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေျမာက္ဒဂံု,ေရႊပင္လံုCondo,ပင္လံုေဆးရံုအနီးတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

13 သိန္း (က်ပ္)

ေျမာက္ဒဂံု,၃၁ရပ္ကြက္,ေက်ာင္းလမ္းမအနီးတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္႐ွိပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

3.70 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟန္း,ကုကဿဿၠိဳင္းရိပ္သာလမ္းတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္႐ွိပါသည္။

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 6

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေျမာက္ဒဂံု,၃၆ရပ္ကြက္,ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမေပၚတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္႐ွိပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

သာေကတ,ရတနာပံုအိမ္ရာတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္႐ွိပါသည္။

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

7 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာ,၁၃ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းက်ယ္တြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္႐ွိပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

10 သိန္း (က်ပ္)