ငွါးရန္ (ေရႊစံအိမ္သစ္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္)

မရမ္းကုန္း,ကမာၻေအးဘုရားအနီးတြင္လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ဌားမည္။09444457779

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

13 သိန္း (က်ပ္)

မရမ္းကုန္း,၈မိုင္Junctionအနီးတြင္လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ဌားမည္။09444457779

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

20 သိန္း (က်ပ္)

ရန္ကင္း,Space Condoတြင္ျပင္ဆင္ၿပီးအခန္းအျမန္ဌားမည္။09444457779

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 1,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ရန္ကင္း,ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ(၁)တြင္တိုက္ခန္းအျမန္ဌားမည္။09444457779

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

7 သိန္း (က်ပ္)

ရန္ကင္း,ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ(၂)တြင္တိုက္ခန္းအျမန္ဌားမည္။09444457779

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

7 သိန္း (က်ပ္)

ကမာရြတ္,Time City Condoတြင္အခန္းအျမန္ဌားမည္။09444457779

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း,ရတနာႏွင္းဆီကြန္ဒိုတြင္အခန္းအျမန္ဌားမည္။09444457779

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

4.50 သိန္း (က်ပ္)

သဃၤန္းကြၽန္း,သုဝဏၰVIP3တြင္လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ဌားမည္။09444457779

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

13 သိန္း (က်ပ္)

သဃၤန္းကြၽန္း,သီရိဂုဏ္အိမ္ရာတြင္လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ဌားမည္။09444457779

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

45 သိန္း (က်ပ္)