ငွါးရန္ (ေရႊစံအိမ္သစ္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္)

လိႈင္,GEMS Condo,ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမအနီးတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သံလ်င္,StarCityCondoတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေတာင္ဥကၠလာ,ေဝဇယႏၱာလမ္းမအနီး,ေငြၾကာယံရိပ္သာတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္႐ွိပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 2

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မ/ဒဂံု ဦးဝိစာရလမ္းမအနီး လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွါးမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

3.50 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္,Grandျမကန္သာကြန္ဒိုတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

18 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ၫြန္႔,ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒိုတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

16 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟန္း,အင္းယားၿမိဳင္လမ္းမေပၚတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္႐ွိပါသည္။

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

50 သိန္း (က်ပ္)

တာေမြ,အဝိုင္းေလးကြန္ဒိုတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္,Royalသုခကြန္ဒိုတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 750 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)