ငွါးရန္ (ေရႊစံအိမ္သစ္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္)

GEMSကြန္ဒိုအသင့္ေနအခန္းအျမန္ငွါးမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 1,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေတာင္ဥကၠလာ,ေငြၾကာရံလမ္းသြယ္,(၃)ရပ္ကြက္တြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္႐ွိပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 5

20 သိန္း (က်ပ္)

သဃၤန္းကြၽန္း,ေအာင္ရတနာေဆးရံုအနီးတြင္MiniCondoအခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာ,သစၥာလမ္းမအနီးတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္႐ွိပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

7 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္,ဗဟိုလမ္းMinicondoအခန္းအျမန္ဌားရန္႐ွိပါသည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

6 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္း,ဦးဝိစာရလမ္းမအနီးတြင္တိုက္ခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာ,ရတနာကြန္ဒို,ရတနာလမ္းမေပၚတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

7 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္,GEMS Condoတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေတာင္ဥကၠလာ,ဟံသာဝတီအိမ္ရာတြင္ကြန္ဒိုအခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 2

8 သိန္း (က်ပ္)