ငွါးရန္ (Wint Htae War General Services)

✍️ ေျမာက္ဒဂံု ေနရာေကာင္း အတြင္းလမ္းက်ယ္ လံုးခ်င္းအိမ္ တိုက္သစ္ အျမန္ငွါးမည္။ code- 220- 3 )✍️

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 4
  • 5

11 သိန္း (က်ပ္)

✍️ ေျမာက္ဒဂံု ေရႊပင္လံုအိမ္ရာအနီး ေနရာေကာင္း လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွါးမည္။ code- 220- 5 )✍️

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 4
  • 4

10 သိန္း (က်ပ္)