ငွါးရန္ (A1 Real Estate)

Affordable ! 1 Bedroom Rooftop Terrace in Downtown near 48th City Mart

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 1
  • 1

530 သိန္း (က်ပ္)

2 Bedroooms apartment in Bahan Tsp,Near KabaAye Pagoda Road, Shwe Gone Tine

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 2
  • 3

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Modernized 1 Bedroom apartment in Sanchaung near Baho Road and Shin Saw Pu Road.

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 1

$ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)