ငွါးရန္ (54 Real Estate)

အလံုၿမိဳ႕နယ္ Hill Top Vista Condoအခန္းေလးညႇိႏိႈင္းေစ်းျဖက့္အျမန္ငွါးမည္

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 2
  • 3

$ 2,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သံလွ်င္ Star Condo ငွားရန္ရွိပါသည္။

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 1
  • 1

$ 500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Sanchaung Township Garden Condo for rent (Cr-001077)

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 1
  • 2

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Malikha Condo (Thingankyun tsp)Condonimium For Rent (Cr- 00961)

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 1
  • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ရပ္ကြက္႐ွိ ေနရာေကာင္း ေျမကြက္အျမန္ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

10 သိန္း (က်ပ္)