ငွါးရန္ (Soe San (Lynn) Real Estate Services Co.,Ltd)

ေပအက်ယ္(28'x70') 4.5RC Hall (ေက်ာင္း/ရံုးဖြင့္ရန္ေကာင္း)

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

63 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(20'x45') 6RC(လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္း)

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

65 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္(0.75ဧက) ေျမ(ေနရာေကာင္း)

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

70 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(38'x65') 5RC(လုပ္ငန္းေကာင္း)

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

95 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(35'x35') 2.5RC (ေက်ာင္းဖြင့္ရန္ေကာင္း)

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္(9600Sqft) 4RC(ေက်ာင္း/ရံုးေကာင္း)

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 10

100 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(40'x60') 7.5RC Hall

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္(100'x200') ေျမ(လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္း)

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

190 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(40'x80')2RC

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 6

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္(100'x70') 1RC

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)