ငွါးရန္ (Soe San (Lynn) Real Estate Services Co.,Ltd)

ေပအက်ယ္ (25'x50') 2/F တိုက္ခန္း

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

$ 550 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္ (25'x50') တိုက္ခန္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

$ 650 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္ (110'x90') 1RC (Showroomဖြင့္ရန္ေကာင္း)

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 3

45 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (40'x60') 2RC

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (35'x55') 2RC

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (20'x60') 2BN Hall

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

13 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (30'x70') 2RC(ရံုးခန္းေကာင္း)

အင္းစိန္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

13 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (33'x65') 2RC ကန္ေတာ္မြန္အိမ္ရာ

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

13 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (38'x70') 2RC ေအးရိပ္မြန္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

14 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (50'x75') 2RC

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)