ငွါးရန္ (Soe San (Lynn) Real Estate Services Co.,Ltd)

ေပအက်ယ္(20'x70') Condo For Rent

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(18'x55') G/F+1/F Hall တိုက္ခန္း

ပန္းပဲတန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

17 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(27'x35') 4/F တိုက္ခန္း ငွားမည္

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

4 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(15'x55') 3/F Hall တိုက္ခန္း ေရႊ၀ါျမိဳင္အိမ္ရာ ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္(900Sqft) ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ For Rent

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

9.50 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(40'x60') 1/F For Rent

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 4

12 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္(1450Sqft) ဘုရင့္ေနာင္ Tower

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္(900Sqft) Star City Condo

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

8 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္(1347Sqft) Time City Condo For Rent

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

$ 2,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စတုရန္းေပအက်ယ္(1500Sqft) ကန္သာယာResidence For Rent

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

$ 1,900 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)