ငွါးရန္ (Soe San (Lynn) Real Estate Services Co.,Ltd)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1800sqft) ေအာင္ေဇယ် Complex

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

12 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2050sqft) Orchid Condo

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

18 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1800sqft) Twin Centro Condo

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 1,900 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1286sqft) The Central Condo

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 2,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (900sqft) GEMS Condo

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 1,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1750sqft) Star City Condo

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,450 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1600sqft) စိမ္းလဲ့ရိပ္သာကြန္ဒို

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

8.50 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2000sqft) ေရႊျပည္စိုးကြန္ဒို

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (15×50) တိုက္ခန္း

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (15×60) တိုက္ခန္း

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)