ငွါးရန္ (Soe San (Lynn) Real Estate Services Co.,Ltd)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1680Sqft) Delta Plaza

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

7 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1700Sqft) စည္ေတာ္ၾကီးကြန္ဒို

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (3350Sqft) တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒို

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 5

25 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (14'x50') G/F Hall တိုက္ခန္း

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (15'x55') 4/F တိုက္ခန္း

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3.80 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (18'x70') 2/F တိုက္ခန္း

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

5 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (17.5'x55') 4/F တိုက္ခန္း

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

5 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (25'x50') တိုက္ခန္း

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

5.50 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (12.5'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း

လသာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

6 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (12.5'x50') G/F Hall တိုက္ခန္း

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

6.50 သိန္း (က်ပ္)