ငွါးရန္ (စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္)

ေျမ (2.02ဧက) ဒဂံုဆိပ္ကမ္းဇုန္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

ေျမ (35x70) ေတာင္ဥကၠလာစက္မႈဇုန္

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

21 သိန္း (က်ပ္)

ေျမ (75x150) အေရွ႕ဒဂံုဇုန္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

ေျမ (130x70) ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္

ေျမာက္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

23 သိန္း (က်ပ္)

ေျမ (150x65) ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္

ေျမာက္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

ေျမ (1.25ဧက) 2RC

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

130 သိန္း (က်ပ္)

ေျမ (60x400) 315KVA

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

35 သိန္း (က်ပ္)

ေျမ (0.25ဧက) လိႈင္သာယာဇုန္

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(60'x80') 2RC ေရႊေတာင္ၾကးရိပ္သာ

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 5

18 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(50'x90') 3RC (လုပ္ငန္းေကာင္း)

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 4,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)