ငွါးရန္ (စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္)

လမ္းမ ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္း ငွါးရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

4.50 သိန္း (က်ပ္)

ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္း ငွါးရန္ရွိသည္။

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္း ငွါးရန္ ရွိသည္ ။

ပုဇြန္ေတာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

8 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊဟသၤာလမ္းမတြင္ လံုးခ်င္းတိုက္ေရာင္းရန္ ရွိသည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

25 သိန္း (က်ပ္)

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းတိုက္ ငွါးရန္ ရွိသည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

20 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ လံုးခ်င္းတိုက္ ငွါးမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

25 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းငွါးရန္ ရွိသည္။

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

$ 4,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းငွါးမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 7

40 သိန္း (က်ပ္)

ေတာႈင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းငွါးရန္ ရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

35 သိန္း (က်ပ္)

သဃၤန္းကၽြႏ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုးခ်င္းတိုက္ငွါးမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 4

12 သိန္း (က်ပ္)