ငွါးရန္ (စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္)

(၅၀x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

30 သိန္း (က်ပ္)

(၈၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 5

30 သိန္း (က်ပ္)

(၆၀x၁၂၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

35 သိန္း (က်ပ္)

(၈၄x၉၈)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

35 သိန္း (က်ပ္)

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

(၉၄၀၀)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 6

45 သိန္း (က်ပ္)

(၃၇x၈၂)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္(1ဧက) သာဓုကန္စက္မႈဇုန္

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္ (128'x100') စက္မွု ့ဇုန္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

60 သိန္း (က်ပ္)