ငွါးရန္ (စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္)

စတုရန္းေပအက်ယ္(1200Sqft) တိုက္ခန္း

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

7.50 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္(1200Sqft) ရတနာအိမ္ရာ

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

8.50 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(30'x50') G/F Hall တိုက္ခန္း

ၾကည့္ျမင္တိုင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(17'x65') G/F Hall တိုက္ခန္း

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(15'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(12.5'x50') G+1 Hall တိုက္ခန္း

လသာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

23 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(25'x50') G/F Hall တိုက္ခန္း

ေျမာက္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(25'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း

အင္းစိန္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(20'x75') G/F Hall တိုက္ခန္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

35 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(15'x100') G/F တိုက္ခန္း

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

35 သိန္း (က်ပ္)