ငွါးရန္ (စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1450Sqft) ပုလဲကြန္ဒို

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

13 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (23'x40') (G+မွန္ခန္း)တိုက္ခန္း

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

14 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (25'x50') Hiway Complex 1/F တိုက္ခန္း

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

14 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (12.5'x45') G/F Hall တိုက္ခန္း

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

14 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (25'x50')G/F Hall တိုက္ခန္း

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (25'x50') G/F Hall တိုက္ခန္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1834Sqft) Golden Parami Condo

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2000Sqft) ကြန္ဒို

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

15.50 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (30'x50') ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 3
 • 4

15 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (18'x70') G/F Hall တိုက္ခန္း

ပုဇြန္ေတာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

17 သိန္း (က်ပ္)