ငွါးရန္ (စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္)

ေပအက်ယ္(33'x55')5RC Hall

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

$ 7,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္(60'x70') 2RC သီရိမြန္အိမ္ရာ

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

35 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(40'x60') 2RC

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 7

$ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္(50'x50') 2RC

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

30 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(50'x60') 2RC

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

20 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(50'x50') 2.5RC

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

20 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္(80'x60') ေျမ

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(80'x60') 2RC ေရႊကိႏၷရီအိမ္ရာ

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

40 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(60'x80') 2.5RC

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

25 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(100'x50') 3RC(Show Room လက္ခံ)

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

$ 6,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)